2015-09-04 16:22

2015-09-04 16:23

Mopeden det farligaste fordonet

TRAFIK: Varje år skadas nästan tusen tonåringar

Mopeden är det farligaste fordonet som en 15-åring kan sätta sig på. Varje år skadas nästan tusen ungdomar så illa att de behöver sjukhusvård.

Det är smidigt att ta sig fram på moped. Samtidigt är mopedister en utsatt grupp i trafiken. Det gäller i synnerhet de yngre förarna. Andelen unga som skadas och dödas i mopedolyckor har minskat sedan 2010 men fortfarande är det många som råkar illa ut. Det framgår av statistik från SCB som försäkringsbolaget If har sammanställt.

De konstaterar att det i Sverige mellan 2010 och 2014 inträffade 4 517 olyckor med personer under 18 år där föraren fått uppsöka sjukhus. Det är nästan tre olyckor per dag.

Färre olyckor

– Sett till en tioårsperiod har antalet mopedolyckor nästan halverats. Det är naturligtvis glädjande, men mopedåkning är fortfarande bland det farligaste en 15-åring kan ta sig för, säger Dan Falconer, motorexpert på If i ett pressmeddelande.

2009 infördes krav på körkort för EU-moped i Sverige. Det har gjort att antalet olyckor har minskat. Förutom att kunskapen har ökat hos förarna har antalet mopeder i trafiken sjunkit.

Unga offer

– De flesta olycksdrabbade är ungdomar som precis hunnit fylla 15 då man inte har någon trafikvana och kanske inte heller tillräcklig utbildning. Det handlar om höga farter och det är svårt att göra rätt bedömningar i trafiken, säger Dan Falconer.

Enligt NTF är ungefär en fjärdedel av alla mopeder som är inblandade i dödsolyckor trimmade. En tidigare undersökning från If visar att fyra av tio mopedister i åldern tolv till 18 år kör en trimmad moped. I hela 80 procent av fallen är föräldrarna medvetna om att mopeden är trimmad. Och farten är avgörande när det gäller risken för att råka ut för olyckor.

Enligt transportstyrelsen omkom förra året 14 personer i mopedolyckor i Sverige.

Det är smidigt att ta sig fram på moped. Samtidigt är mopedister en utsatt grupp i trafiken. Det gäller i synnerhet de yngre förarna. Andelen unga som skadas och dödas i mopedolyckor har minskat sedan 2010 men fortfarande är det många som råkar illa ut. Det framgår av statistik från SCB som försäkringsbolaget If har sammanställt.

De konstaterar att det i Sverige mellan 2010 och 2014 inträffade 4 517 olyckor med personer under 18 år där föraren fått uppsöka sjukhus. Det är nästan tre olyckor per dag.

Färre olyckor

– Sett till en tioårsperiod har antalet mopedolyckor nästan halverats. Det är naturligtvis glädjande, men mopedåkning är fortfarande bland det farligaste en 15-åring kan ta sig för, säger Dan Falconer, motorexpert på If i ett pressmeddelande.

2009 infördes krav på körkort för EU-moped i Sverige. Det har gjort att antalet olyckor har minskat. Förutom att kunskapen har ökat hos förarna har antalet mopeder i trafiken sjunkit.

Unga offer

– De flesta olycksdrabbade är ungdomar som precis hunnit fylla 15 då man inte har någon trafikvana och kanske inte heller tillräcklig utbildning. Det handlar om höga farter och det är svårt att göra rätt bedömningar i trafiken, säger Dan Falconer.

Enligt NTF är ungefär en fjärdedel av alla mopeder som är inblandade i dödsolyckor trimmade. En tidigare undersökning från If visar att fyra av tio mopedister i åldern tolv till 18 år kör en trimmad moped. I hela 80 procent av fallen är föräldrarna medvetna om att mopeden är trimmad. Och farten är avgörande när det gäller risken för att råka ut för olyckor.

Enligt transportstyrelsen omkom förra året 14 personer i mopedolyckor i Sverige.

Undvik olyckor

Se till att ha rätt trafikutbildning

Se över mopedens skick –kontrollera att belysning och bromsar fungerar

Använd alltid hjälm

Kör aldrig med alkohol i kroppen

Kör endast laglig moped som inte är trimmad

Källa: Försäkringsbolaget If