2015-08-31 06:00

2015-08-31 06:00

Konkurrens om lärarna

SKOLA: Stor andel obehöriga lärare trots ökning

För få. I Kristinehamn har andelen behöriga lärare ökat. Trots det saknar fortfarande omkring var femte grundskolelärare behörighet. Konkurrensen om lärarna är hård.

– Vi märker att det är en konkurrens om lärarna på ett sätt som det inte varit tidigare, säger Sofia Asplund, personal- och förskolestrateg på skolförvaltningen i Kristinehamns kommun.

Skolverket har nyligen kommit med färska siffror över behörigheten inom lärarkåren. De visar att 79,6 procent av grundskolelärarna i Kristinehamn har lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Det är en ökning med cirka 13 procentenheter på ett halvår, men fortfarande är det en stor andel lärare som saknar behörighet.

Sofia Asplund berättar att det är svårare än tidigare att få tag på behöriga lärare:

– Men vi har ändå i stort sett fått behöriga lärare på de tjänster vi tillsatt.

Tryck från Karlstad

Konkurrensen om lärarna är stor mellan grannkommunerna. Sofia Asplund förklarar att Kristinehamns kommun har ganska många lärare från Karlstad.

– Det har inte funnits så många lediga tjänster där tidigare, men nu har det blivit ett väldigt tryck från Karlstad. När det blir lediga tjänster där, då kan inte vi konkurera med restiden. Så där ser vi en förändring.

Kristinehamn är i behov av lärare även från andra kommuner, för att kunna fylla alla tjänster.

Är det något ämne som är svårare att få tag på behöriga lärare i?

– Matte och NO är tuffast. De lärarna vet verkligen sitt värde, vilket såklart är jättebra för dem. Men det är en fara också om lärarna flyttar runt mycket för att kunna höja sina löner. Det blir eleverna som drabbas.

Sofia Asplund betonar att politikerna har lyssnat på behovet och tagit till sig problemet med följden av att lärarlönerna har höjts under de senaste åren.

– Så jag upplever inte att det är lönen som är den stora nackdelen i konkurrensen, utan restiden.

Lång väntan

På gymnasiet är siffrorna ännu sämre med 70,7 procent andel behöriga lärare, trots en ökning med 14,5 procentenheter på ett halvår. Sofia Asplund förvånas över att siffran är så låg. Hon tror att det till stor del har att göra med att många lärare väntar på att få ut sina lärarlegitimationer, på grund av långa handläggningstider på Skolverket.

– För jag upplever inte att vi har svårt att rekrytera till gymnasiet. Det är lite svårare i de praktiska ämnena, men där ställs samtidigt inte samma krav på lärarlegitimation.

– Men vi strävar alltid efter att få behöriga lärare i alla fall, konstaterar Sofia Asplund.

En lärare utan lärarlegitimation får bland annat inte sätta betyg på sina elever.

– Vi märker att det är en konkurrens om lärarna på ett sätt som det inte varit tidigare, säger Sofia Asplund, personal- och förskolestrateg på skolförvaltningen i Kristinehamns kommun.

Skolverket har nyligen kommit med färska siffror över behörigheten inom lärarkåren. De visar att 79,6 procent av grundskolelärarna i Kristinehamn har lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Det är en ökning med cirka 13 procentenheter på ett halvår, men fortfarande är det en stor andel lärare som saknar behörighet.

Sofia Asplund berättar att det är svårare än tidigare att få tag på behöriga lärare:

– Men vi har ändå i stort sett fått behöriga lärare på de tjänster vi tillsatt.

Tryck från Karlstad

Konkurrensen om lärarna är stor mellan grannkommunerna. Sofia Asplund förklarar att Kristinehamns kommun har ganska många lärare från Karlstad.

– Det har inte funnits så många lediga tjänster där tidigare, men nu har det blivit ett väldigt tryck från Karlstad. När det blir lediga tjänster där, då kan inte vi konkurera med restiden. Så där ser vi en förändring.

Kristinehamn är i behov av lärare även från andra kommuner, för att kunna fylla alla tjänster.

Är det något ämne som är svårare att få tag på behöriga lärare i?

– Matte och NO är tuffast. De lärarna vet verkligen sitt värde, vilket såklart är jättebra för dem. Men det är en fara också om lärarna flyttar runt mycket för att kunna höja sina löner. Det blir eleverna som drabbas.

Sofia Asplund betonar att politikerna har lyssnat på behovet och tagit till sig problemet med följden av att lärarlönerna har höjts under de senaste åren.

– Så jag upplever inte att det är lönen som är den stora nackdelen i konkurrensen, utan restiden.

Lång väntan

På gymnasiet är siffrorna ännu sämre med 70,7 procent andel behöriga lärare, trots en ökning med 14,5 procentenheter på ett halvår. Sofia Asplund förvånas över att siffran är så låg. Hon tror att det till stor del har att göra med att många lärare väntar på att få ut sina lärarlegitimationer, på grund av långa handläggningstider på Skolverket.

– För jag upplever inte att vi har svårt att rekrytera till gymnasiet. Det är lite svårare i de praktiska ämnena, men där ställs samtidigt inte samma krav på lärarlegitimation.

– Men vi strävar alltid efter att få behöriga lärare i alla fall, konstaterar Sofia Asplund.

En lärare utan lärarlegitimation får bland annat inte sätta betyg på sina elever.