2015-08-28 06:00

2015-08-28 06:00

Förändrad organisation efter nyår

NÄRINGSLIV: Omtänksamma Kristinehamn blir egen förening

Ombildningen av Näringslivssamverkan från en ekonomisk förening till ett kommunalt bolag innebär också att verksamheten splittras. Omtänksamma Kristinehamn följer inte med utan blir en egen organisation.

Under året har man arbetat med att anpassa Näringslivssamverkans organisation så att den överensstämmer med lagstiftningen. Det innebär att det blir ett nytt kommunalt aktiebolag. Men att i det även ha en medlemsorganisation som Omtänksamma Kristinehamn skulle inte vara helt lyckat. Detta då bolaget kommer att få en starkare politisk styrning medan Omtänksamma Kristinehamns verksamhet bygger på vad medlemmarna vill.

– Därför bryter vi ut den delen och bildar en ideell förening. Att vi väljer en ideell förening och inte en ekonomisk förening beror på att vi inte vill hamna i samma situation som med Närsam, säger Madelen Richardsson, chef för Näringslivssamverkan.

Hittills har Omtänksamma Kristinehamns verksamhet var finansierat av medlemmarna och kommunen. För varje krona medlemmarna lagt har kommunen skjutit till med lika mycket. I förslaget till den nya organisationen står det att ett föreningsbidrag kommer att betalas ut i stället.

– Det föreslagna bidraget är faktiskt högre än vad Omtänksamma Kristinehamn får i dag, konstaterar Madelen Richardsson.

Villkoret är att pengarna ska gå till sådant som gagnar kristinehamnarna samt att kommunen får en plats i styrelsen.

Styrgruppen för Omtänksamma Kristinehamn hade i onsdags en arbetsdag där även några fler medlemmar deltog. Under dagen arbetade man med den nya organisationen. Ett förslag till stadgar togs fram och en interimsstyrelse bildades. Den 20 oktober kommer ett extra årsmöte att hållas där en ny styrelse ska väljas och stadgar antas.

En sak man ska ta itu med är rekryteringen av en centrumutvecklare. Susanne Forsberg, som har tjänsten i dag, har en heltidsanställning i Näringslivssamverkan som följer med över i det bolaget.

– Enligt förslaget är tjänsten som centrumutvecklare bara på halvtid, men vi tror att många av de arbetsuppgifter Susanne har i dag kommer att behöva en heltid. Det är en av flera frågor vi skickat till kommunen med anledning av förslaget och som vi vill ha utredda, säger Charlotte Nilsson, interimsstyrelsens ordförande.

Under året har man arbetat med att anpassa Näringslivssamverkans organisation så att den överensstämmer med lagstiftningen. Det innebär att det blir ett nytt kommunalt aktiebolag. Men att i det även ha en medlemsorganisation som Omtänksamma Kristinehamn skulle inte vara helt lyckat. Detta då bolaget kommer att få en starkare politisk styrning medan Omtänksamma Kristinehamns verksamhet bygger på vad medlemmarna vill.

– Därför bryter vi ut den delen och bildar en ideell förening. Att vi väljer en ideell förening och inte en ekonomisk förening beror på att vi inte vill hamna i samma situation som med Närsam, säger Madelen Richardsson, chef för Näringslivssamverkan.

Hittills har Omtänksamma Kristinehamns verksamhet var finansierat av medlemmarna och kommunen. För varje krona medlemmarna lagt har kommunen skjutit till med lika mycket. I förslaget till den nya organisationen står det att ett föreningsbidrag kommer att betalas ut i stället.

– Det föreslagna bidraget är faktiskt högre än vad Omtänksamma Kristinehamn får i dag, konstaterar Madelen Richardsson.

Villkoret är att pengarna ska gå till sådant som gagnar kristinehamnarna samt att kommunen får en plats i styrelsen.

Styrgruppen för Omtänksamma Kristinehamn hade i onsdags en arbetsdag där även några fler medlemmar deltog. Under dagen arbetade man med den nya organisationen. Ett förslag till stadgar togs fram och en interimsstyrelse bildades. Den 20 oktober kommer ett extra årsmöte att hållas där en ny styrelse ska väljas och stadgar antas.

En sak man ska ta itu med är rekryteringen av en centrumutvecklare. Susanne Forsberg, som har tjänsten i dag, har en heltidsanställning i Näringslivssamverkan som följer med över i det bolaget.

– Enligt förslaget är tjänsten som centrumutvecklare bara på halvtid, men vi tror att många av de arbetsuppgifter Susanne har i dag kommer att behöva en heltid. Det är en av flera frågor vi skickat till kommunen med anledning av förslaget och som vi vill ha utredda, säger Charlotte Nilsson, interimsstyrelsens ordförande.