2015-08-17 06:00

2015-08-17 06:00

Transportstyrelsen måste godkänna verksamheten

TRAFIK: Många villkor ska uppfyllas

Även om man är en hejare på att köra bil är det inte bara att starta trafikskola hur som helst. Det krävs både utbildning och affärsplan för att få tillstånd.

Det är Transportstyrelsen som är tillsyningsmyndighet för trafikskolor och utfärdar tillstånd för dem som vill bedriva sådan verksamhet. Man är på myndigheten väl medveten om att det förekommer illegala trafikskolor i landet.

– Bekymret är att de inte har något tillstånd som vi kan dra in, säger Gunnar Holgersson.

Han berättar vad som krävs för att få tillstånd att starta trafikskola:

– Man ska uppfylla vissa kriterier. Ska vi se till formalia gäller det att ha ekonomiska förutsättningar, man ska kunna presentera en ekonomisk plan för verksamheten. Sedan krävs en verksamhetsplan och en lokal.

Men det stoppar inte där. En trafikskola ska dessutom ha vissa nyckelpersoner i verksamheten. Det ska finnas en trafikchef, en utbildningsledare och utbildade trafiklärare.

– Fast det kan vara en och samma person som innehar alla funktionerna. Det ska dock vara klart och tydligt redovisat att någon har de ansvarsområdena, säger Gunnar Holgersson.

Vad kan ni göra om ni upptäcker illegal verksamhet?

– Det första vi gör då är att ta kontakt med dem och förklara regelverket. Om de sedan inte söker de tillstånd som krävs så kan vi polisanmäla det hela, men vi kan inte själva ingripa för att stoppa verksamheten. Det är polisens sak, svarar Gunnar Holgersson.

NKP har även kontaktat Trafikverket med anledning av påståendet att dess personal känner till vilka som bedriver illegal trafikskola i Kristinehamn. Ylva Lundin förklarar Trafikverkets roll:

– Det ligger inte i vårt uppdrag att kontrollera hur personen har fått sina kunskaper. Vi ska se till att folk uppfyller kraven och därmed är lämpliga för att få sitt körkort.

Det är Transportstyrelsen som är tillsyningsmyndighet för trafikskolor och utfärdar tillstånd för dem som vill bedriva sådan verksamhet. Man är på myndigheten väl medveten om att det förekommer illegala trafikskolor i landet.

– Bekymret är att de inte har något tillstånd som vi kan dra in, säger Gunnar Holgersson.

Han berättar vad som krävs för att få tillstånd att starta trafikskola:

– Man ska uppfylla vissa kriterier. Ska vi se till formalia gäller det att ha ekonomiska förutsättningar, man ska kunna presentera en ekonomisk plan för verksamheten. Sedan krävs en verksamhetsplan och en lokal.

Men det stoppar inte där. En trafikskola ska dessutom ha vissa nyckelpersoner i verksamheten. Det ska finnas en trafikchef, en utbildningsledare och utbildade trafiklärare.

– Fast det kan vara en och samma person som innehar alla funktionerna. Det ska dock vara klart och tydligt redovisat att någon har de ansvarsområdena, säger Gunnar Holgersson.

Vad kan ni göra om ni upptäcker illegal verksamhet?

– Det första vi gör då är att ta kontakt med dem och förklara regelverket. Om de sedan inte söker de tillstånd som krävs så kan vi polisanmäla det hela, men vi kan inte själva ingripa för att stoppa verksamheten. Det är polisens sak, svarar Gunnar Holgersson.

NKP har även kontaktat Trafikverket med anledning av påståendet att dess personal känner till vilka som bedriver illegal trafikskola i Kristinehamn. Ylva Lundin förklarar Trafikverkets roll:

– Det ligger inte i vårt uppdrag att kontrollera hur personen har fått sina kunskaper. Vi ska se till att folk uppfyller kraven och därmed är lämpliga för att få sitt körkort.