2015-08-17 17:11

2015-08-17 17:11

Stiftelsen Broängen varslar personalen

ARBETE: Avtalet med kommunen går ut

Om drygt ett år går avtalet med kommunen ut. Det gör att Stiftelsen Broängen nu varslar personalen om uppsägning. Det är trettio personer som berörs av varslet.

Stiftelsen Broäng startades 1993 och ägs av Broängskyrkan men drivs som egen verksamhet. De driver särskilt boende, hemtjänst för seniorbostäder, dagcentral och dagverksamhet för äldre. Kommunen har nu gått ut med en upphandling och till skillnad från tidigare så är det bara de 18 platserna i särskilt boende som kommunen eftersöker.

Bengt Källberg är ordförande i stiftelsen och han förklarar att det är en del av personalen som varit med sedan starten för drygt tjugo år sedan.

– 30 personer berörs direkt eller indirekt, säger han.

En del har cirka ett års uppsägningstid och eftersom avtalet med kommunen går ut den sista september nästa år så måste de varsla personalen om uppsägning redan nu.

– Kommunen väljer att bara upphandla det särskilda boendet, säger han.

Under måndagen har det genomförts en facklig förhandling och Bengt Källberg förklarar att personalen är informerad och att de tycker att det är tråkigt.

Han hoppas att kunna fortsätta driva det särskilda boendet men menar att det kommer att bli stora omorganisationer när de andra delarna av verksamheten försvinner.

– Just nu pågår upphandling av 18 platser inom särskilt boende, säger han.

Stiftelsen Broängens verksamhet är organisatoriskt skilt från kyrkans verksamhet. De har hemtjänst i tolv seniorlägenheter som ligger i anslutning till det särskilda boendet.

På dagcentralen, som kallas Café Broäng, serveras lunch till pensionärer. Inom dagverksamheten finns aktiviteter för äldre, inte bara för de som bor i deras boenden.

– Vi tycker att vi står för ett helhetskoncept, vi tycker att vi har en bra verksamhet, säger Bengt Källberg.

Stiftelsen Broäng startades 1993 och ägs av Broängskyrkan men drivs som egen verksamhet. De driver särskilt boende, hemtjänst för seniorbostäder, dagcentral och dagverksamhet för äldre. Kommunen har nu gått ut med en upphandling och till skillnad från tidigare så är det bara de 18 platserna i särskilt boende som kommunen eftersöker.

Bengt Källberg är ordförande i stiftelsen och han förklarar att det är en del av personalen som varit med sedan starten för drygt tjugo år sedan.

– 30 personer berörs direkt eller indirekt, säger han.

En del har cirka ett års uppsägningstid och eftersom avtalet med kommunen går ut den sista september nästa år så måste de varsla personalen om uppsägning redan nu.

– Kommunen väljer att bara upphandla det särskilda boendet, säger han.

Under måndagen har det genomförts en facklig förhandling och Bengt Källberg förklarar att personalen är informerad och att de tycker att det är tråkigt.

Han hoppas att kunna fortsätta driva det särskilda boendet men menar att det kommer att bli stora omorganisationer när de andra delarna av verksamheten försvinner.

– Just nu pågår upphandling av 18 platser inom särskilt boende, säger han.

Stiftelsen Broängens verksamhet är organisatoriskt skilt från kyrkans verksamhet. De har hemtjänst i tolv seniorlägenheter som ligger i anslutning till det särskilda boendet.

På dagcentralen, som kallas Café Broäng, serveras lunch till pensionärer. Inom dagverksamheten finns aktiviteter för äldre, inte bara för de som bor i deras boenden.

– Vi tycker att vi står för ett helhetskoncept, vi tycker att vi har en bra verksamhet, säger Bengt Källberg.