2015-08-17 06:00

2015-08-17 06:00

Håll noga koll på farten när du passerar skolorna

TRAFIK: Nu börjar skolorna igen

Den här veckan startar skolorna igen. För många barn är det nya skolor och skolvägar som gäller. Var därför ännu mer vaksam än normalt när du passerar en skola.

Trafikpolisen i Värmland och NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, går i ett gemensamt pressmeddelande ut och uppmanar till försiktighet.

I år är det också den största kullen sexåringar sedan 2000, så det är många barn som går till skolan för allra första gången. För många av dem är det kanske också en helt okänd skolväg.

– Vi vill ha en trafikmiljö som är så säker att barn kan ta sig till skolan på egen hand. Då krävs det att alla trafikanter håller hastigheten och visar hänsyn. Det förutsätter också att barnen tillsammans med en vuxen har gått eller cyklat vägen till skolan många gånger, säger Krister Haglund, ordförande för NTF i Värmland.

Även om man alltid ska hålla nere farten och vara uppmärksam då man passerar en skola är det alltså idé på att vara lite extra noga med det nu i samband med skolstarten.

Insatsvecka

Det kommer i alla fall polisen att vara. Den här veckan kommer polisen att ha extra fokus på trafiksäkerhet och hastighetskontroller. Det är en insatsvecka som är gemensam för hela Europa. Så räkna med att polisen kommer att finnas i närheten av skolor.

– Alltför många kör för fort förbi skolor och ofta är det föräldrarna som kör för fort, säger Rune Atterstig, gruppchef på trafikpolisen i Värmland.

Han menar att hastigheten måste ner även inom tätbebyggt område om vi vill minska antalet döda och skadade i trafiken. Om farten sänks är det större chans att undvika en olycka. Skulle olyckan vara framme blir också konsekvenserna mindre ju lägre farten är.

Sämre vid låg fart

Statistik från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, visar att andelen fordon som håller lagstadgad hastighet blir sämre ju lägre hastighetsbegränsningen är. Ju lägre hastighetsbegränsning, desto fler fartöverträdelser. Vid 40-gräns är det bara 54 procent av bilisterna som håller farten medan det på 70-vägar ökar till 77 procent. Då hastighetsbegränsningarna sätts av en anledning bör de också respekteras.

Trafikpolisen i Värmland och NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, går i ett gemensamt pressmeddelande ut och uppmanar till försiktighet.

I år är det också den största kullen sexåringar sedan 2000, så det är många barn som går till skolan för allra första gången. För många av dem är det kanske också en helt okänd skolväg.

– Vi vill ha en trafikmiljö som är så säker att barn kan ta sig till skolan på egen hand. Då krävs det att alla trafikanter håller hastigheten och visar hänsyn. Det förutsätter också att barnen tillsammans med en vuxen har gått eller cyklat vägen till skolan många gånger, säger Krister Haglund, ordförande för NTF i Värmland.

Även om man alltid ska hålla nere farten och vara uppmärksam då man passerar en skola är det alltså idé på att vara lite extra noga med det nu i samband med skolstarten.

Insatsvecka

Det kommer i alla fall polisen att vara. Den här veckan kommer polisen att ha extra fokus på trafiksäkerhet och hastighetskontroller. Det är en insatsvecka som är gemensam för hela Europa. Så räkna med att polisen kommer att finnas i närheten av skolor.

– Alltför många kör för fort förbi skolor och ofta är det föräldrarna som kör för fort, säger Rune Atterstig, gruppchef på trafikpolisen i Värmland.

Han menar att hastigheten måste ner även inom tätbebyggt område om vi vill minska antalet döda och skadade i trafiken. Om farten sänks är det större chans att undvika en olycka. Skulle olyckan vara framme blir också konsekvenserna mindre ju lägre farten är.

Sämre vid låg fart

Statistik från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, visar att andelen fordon som håller lagstadgad hastighet blir sämre ju lägre hastighetsbegränsningen är. Ju lägre hastighetsbegränsning, desto fler fartöverträdelser. Vid 40-gräns är det bara 54 procent av bilisterna som håller farten medan det på 70-vägar ökar till 77 procent. Då hastighetsbegränsningarna sätts av en anledning bör de också respekteras.