2015-08-05 06:00

2015-08-05 06:00

Grannarna protesterar mot Finnfoam

NÄRINGSLIV: I sista sekunden

De boende i Hedehult väntade in i det sista med att skicka in sina synpunkter kring Finnfoams miljöprövning. Det är inte heller några positiva synpunkter som levereras.

Skrivelsen är undertecknad av en enskild person, men enligt denne står de boende i Hedehult bakom innehållet. Redan i den inledande sammanfattningen anges huvudskälen till motståndet.

– Jag anser att det finns stora brister i bolagets ansökan och hanteringen av samrådet, står det att läsa.

Lokaliseringen är inte den bästa för Kristinehamns kommun, den är inte ens bra. Den är illa vald och bristfälligt utredd av såväl bolaget som kommunen. Möjligen är den bra ur logistisk och sysselsättningsmässig synvinkel, men den överensstämmer inte med Miljöbalkens bestämmelser.

En våtmark

Området är en våtmark som snarare bör skyddas än exploateras. Vattnet mynnar ut i ett vatten som innehåller både flodkräfta och öring. Vad som ytterligare talar till ett bygge på marken är att Svevia, tidigare Vägverket, har en silo för vägsalt strax väster om den aktuella tomten. Tidigare hanterades även väglut vid anläggningen. Detta har lett till att närmaste grannen fått sin brunn förorenad. Markföroreningarna har också gjort att det tidigare har nekats bygglov, men nu går det tydligen bra.

Det förs också fram argument om att Gustavsvik är en betydligt bättre lokalisering. Vilket också har framförts till Finnfoam, men då avfärdats genom att söka fel på en etablering där.

Ingen lätt industri

Enligt skrivelsen kommer Finnfoam att släppa ut mer organiska lösningsmedel än Volvo personvagnar i Göteborg. Något som skribenten anser rimmar illa med beteckningen ”lättare industri” som anges i detaljplanen.

– Bolaget bagatelliserar utsläppen och jämför med regelverket inom arbetslivet. Dessa värden gäller för en arbetsplats där man vistas åtta timmar. Det går inte att jämföra med boende som vi som kommer att utsättas för utsläppet dygnet runt.

Beträffande samråd vänder man sig mot att boende söder om E 18 inte har fått något samrådsunderlag. Detta trots att bolaget i samrådsredogörelsen nämner att boende inom en radie på 800 meter bör omfattas av samrådet.

– Man förleds ju att tro att bolaget tror att det bara blåser mot norr på Hinkebo. Eller kommer bolaget att slå igen verksamheten då det blåser nordlig vind?

Får bemöta

Finnfoam har nu till den 28 augusti på sig att bemöta de synpunkter som grannarna, miljö- och byggnadsnämnden, länsstyrelsen och räddningstjänsten har lämnat in.

Som NKP kunde berätta i fredags fanns inga allvarligare synpunkter på etableringen i övriga yttranden.

Skrivelsen är undertecknad av en enskild person, men enligt denne står de boende i Hedehult bakom innehållet. Redan i den inledande sammanfattningen anges huvudskälen till motståndet.

– Jag anser att det finns stora brister i bolagets ansökan och hanteringen av samrådet, står det att läsa.

Lokaliseringen är inte den bästa för Kristinehamns kommun, den är inte ens bra. Den är illa vald och bristfälligt utredd av såväl bolaget som kommunen. Möjligen är den bra ur logistisk och sysselsättningsmässig synvinkel, men den överensstämmer inte med Miljöbalkens bestämmelser.

En våtmark

Området är en våtmark som snarare bör skyddas än exploateras. Vattnet mynnar ut i ett vatten som innehåller både flodkräfta och öring. Vad som ytterligare talar till ett bygge på marken är att Svevia, tidigare Vägverket, har en silo för vägsalt strax väster om den aktuella tomten. Tidigare hanterades även väglut vid anläggningen. Detta har lett till att närmaste grannen fått sin brunn förorenad. Markföroreningarna har också gjort att det tidigare har nekats bygglov, men nu går det tydligen bra.

Det förs också fram argument om att Gustavsvik är en betydligt bättre lokalisering. Vilket också har framförts till Finnfoam, men då avfärdats genom att söka fel på en etablering där.

Ingen lätt industri

Enligt skrivelsen kommer Finnfoam att släppa ut mer organiska lösningsmedel än Volvo personvagnar i Göteborg. Något som skribenten anser rimmar illa med beteckningen ”lättare industri” som anges i detaljplanen.

– Bolaget bagatelliserar utsläppen och jämför med regelverket inom arbetslivet. Dessa värden gäller för en arbetsplats där man vistas åtta timmar. Det går inte att jämföra med boende som vi som kommer att utsättas för utsläppet dygnet runt.

Beträffande samråd vänder man sig mot att boende söder om E 18 inte har fått något samrådsunderlag. Detta trots att bolaget i samrådsredogörelsen nämner att boende inom en radie på 800 meter bör omfattas av samrådet.

– Man förleds ju att tro att bolaget tror att det bara blåser mot norr på Hinkebo. Eller kommer bolaget att slå igen verksamheten då det blåser nordlig vind?

Får bemöta

Finnfoam har nu till den 28 augusti på sig att bemöta de synpunkter som grannarna, miljö- och byggnadsnämnden, länsstyrelsen och räddningstjänsten har lämnat in.

Som NKP kunde berätta i fredags fanns inga allvarligare synpunkter på etableringen i övriga yttranden.