2015-08-05 06:00

2015-08-05 06:00

2,5 miljoner kronor till innovationsstöd

TILLVÄXTVERKET: Kristinehamns kommun beviljas pengar

Projektet Innovationsstöd vattenkraft 2.0 har av Tillväxtverket beviljats upp till 2,5 miljoner kronor. Pengarna tas ur Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Det är alltså EU-pengar som ska användas till projektet med underrubriken Vattenkraft som bas för nya innovationer i norra Mellansverige. Projektet ligger under kommunledningskontoret. Kommunfullmäktige fattade i höstas beslut om att tillsätta en projektledare. Ytterligare tre personer kommer att med varierande anställningsgrad sysselsättas av projektet.

Total budget för projektet, som spänner över tre år, är drygt sex miljoner kronor. Tillväxtverket bidrar med lite drygt 2,5 miljoner kronor som mest.

Övriga medfinansiärer i projektet är Region Värmland, Filipstads kommun och Säffle kommun, Arvika Kraft AB, Karlskoga Vattenkraft AB, Rainpower Kristinehamn AB och Kristinehamn Turbin AB.

Projektet syftar till att stimulera utveckling av vattenkraften. I norra Mellansverige finns goda förutsättningar för småskalig vattenkraftsproduktion. Regionen har också flera företag som är verksamma inom den sektorn. Genom projektet hoppas man kunna få till en effektivisering av befintliga anläggningar, men också att anpassa dem efter dagens förhållanden och miljökrav.

Näringslivet trycker på

Totalt är tio kommuner involverade i projektet, likaså det regionala näringslivet. En förhoppning är att projektet ska bidra till att stärka samarbetet mellan olika företag. Det finns redan i dag klusterbildningar, men ingen stark koppling mellan olika kluster.

Enligt projektbeskrivningen finns ett starkt önskemål från näringslivet om att komma i gång med ett arbete av den här typen. Lokalt skulle Teknik- och innovationcenter vara ett alternativ, men det har dragit ut på tiden och arbetet behöver komma i gång nu.

Projektet ska vara slutredovisat under hösten 2018.

Det är alltså EU-pengar som ska användas till projektet med underrubriken Vattenkraft som bas för nya innovationer i norra Mellansverige. Projektet ligger under kommunledningskontoret. Kommunfullmäktige fattade i höstas beslut om att tillsätta en projektledare. Ytterligare tre personer kommer att med varierande anställningsgrad sysselsättas av projektet.

Total budget för projektet, som spänner över tre år, är drygt sex miljoner kronor. Tillväxtverket bidrar med lite drygt 2,5 miljoner kronor som mest.

Övriga medfinansiärer i projektet är Region Värmland, Filipstads kommun och Säffle kommun, Arvika Kraft AB, Karlskoga Vattenkraft AB, Rainpower Kristinehamn AB och Kristinehamn Turbin AB.

Projektet syftar till att stimulera utveckling av vattenkraften. I norra Mellansverige finns goda förutsättningar för småskalig vattenkraftsproduktion. Regionen har också flera företag som är verksamma inom den sektorn. Genom projektet hoppas man kunna få till en effektivisering av befintliga anläggningar, men också att anpassa dem efter dagens förhållanden och miljökrav.

Näringslivet trycker på

Totalt är tio kommuner involverade i projektet, likaså det regionala näringslivet. En förhoppning är att projektet ska bidra till att stärka samarbetet mellan olika företag. Det finns redan i dag klusterbildningar, men ingen stark koppling mellan olika kluster.

Enligt projektbeskrivningen finns ett starkt önskemål från näringslivet om att komma i gång med ett arbete av den här typen. Lokalt skulle Teknik- och innovationcenter vara ett alternativ, men det har dragit ut på tiden och arbetet behöver komma i gång nu.

Projektet ska vara slutredovisat under hösten 2018.