2015-08-04 15:57

2015-08-04 16:20

"Kan vara väldigt påhittig"

VÅRD: Rapport om brister i säkerhet och trygghet

I slutet av juli försvann en man från ett boende i Kristinehamn. Brukaren kunde dock hittas snabbt igen och var oskadd.

I en avvikelserapport som personal på ett boende i Kristinehamn fyllt i framgår att en brukare försvunnit från sitt rum utan att personalen uppmärksammat detta. Brukaren hade försvunnit sent på kvällen då boendet har mindre personal på plats. Mannen återfanns dock snabbt efter försvinnandet och var oskadd.

– Det här kan hända överallt. Vi har inte befogenhet att låsa in dem på det sättet utan upptäcker vi att de tagit sig ut försöker vi givetvis få dem tillbaka med oss in igen, men en person som vill försvinna kan vara väldigt påhittig och målmedveten. Personer som vi har hand om är där av en anledning och ibland är det så att de inte förstår att de själva kan råka illa ut, säger Anette Österberg, tillsynsansvarig för social omsorg, TÖS.

Hon påpekar även att personen återfanns väldigt fort och att det hade varit värre om försvinnandet skedde under vintertid.

– Det ska inte hända men ibland händer det tyvärr ändå, säger hon.

I en avvikelserapport som personal på ett boende i Kristinehamn fyllt i framgår att en brukare försvunnit från sitt rum utan att personalen uppmärksammat detta. Brukaren hade försvunnit sent på kvällen då boendet har mindre personal på plats. Mannen återfanns dock snabbt efter försvinnandet och var oskadd.

– Det här kan hända överallt. Vi har inte befogenhet att låsa in dem på det sättet utan upptäcker vi att de tagit sig ut försöker vi givetvis få dem tillbaka med oss in igen, men en person som vill försvinna kan vara väldigt påhittig och målmedveten. Personer som vi har hand om är där av en anledning och ibland är det så att de inte förstår att de själva kan råka illa ut, säger Anette Österberg, tillsynsansvarig för social omsorg, TÖS.

Hon påpekar även att personen återfanns väldigt fort och att det hade varit värre om försvinnandet skedde under vintertid.

– Det ska inte hända men ibland händer det tyvärr ändå, säger hon.