2015-07-31 06:00

2015-08-01 13:09

Ändrade mötesdagar

POLITIK

Det blir en del ändringar när det gäller kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges möten efter sommaren.

Kommunstyrelsens ordinarie sammanträden den 18 augusti och den 8 september ställs in. Samma sak sker med kommunfullmäktiges möte den 24 september.

Anledningen är ett brådskande detaljplaneärende som måste behandlas av kommunfullmäktige. Av den anledningen hålls ett extrainsatt sammanträde för kommunfullmäktige den 8 september. Kommunstyrelsens båda inställda sammanträden slås samman till ett som hålls den 31 augusti.

Enligt kommunsekreterare Lovisa Vasiliou var detta den smidigaste lösningen för att också hinna med behandlingen av de ordinarie ärendena.

Kommunstyrelsens ordinarie sammanträden den 18 augusti och den 8 september ställs in. Samma sak sker med kommunfullmäktiges möte den 24 september.

Anledningen är ett brådskande detaljplaneärende som måste behandlas av kommunfullmäktige. Av den anledningen hålls ett extrainsatt sammanträde för kommunfullmäktige den 8 september. Kommunstyrelsens båda inställda sammanträden slås samman till ett som hålls den 31 augusti.

Enligt kommunsekreterare Lovisa Vasiliou var detta den smidigaste lösningen för att också hinna med behandlingen av de ordinarie ärendena.