2015-07-29 06:00

2015-07-29 06:00

Har inte något ansvar

DOM: Nordic Paper får rätt i deponifråga

Mark- och miljödomstolen dömer till Nordic Paper Bäckhammar AB:s fördel i en tvist kring vem som ansvarar för gamla deponier. Det meddelades under tisdagen.

Länsstyrelsen meddelade i april att Nordic Paper skulle genomföra miljötekniska undersökningar vid tre gamla deponier; Bläckhornsgatan, Förvaltarbostaden och Jonsbol. Ingen av de tre har varit aktiv deponi på mer än 35 år. Därför valde Nordic Paper att överklaga beslutet.

Från Nordic Papers sida har man anfört att det nuvarande företaget inte har någon som helst anknytning till deponierna och att man därför knappast kan hållas ansvariga för vad tidigare ägare gjort. Den senaste av de tre deponierna avslutades 1978 och återställdes året därpå. De båda andra deponierna avslutades redan under 1960-talet.

Det dåvarande aktiebolaget försattes i konkurs under första halvan av 1980-talet. Sedan har Bäckhammars bruk ägts av olika konstellationer. Nordic Paper tog över verksamheten 2008, 30 år efter att den senaste deponin avslutades.

Kontinuerlig drift

Länsstyrelsen hävdar å andra sidan att tillverkning pågått kontinuerligt vid bruket och att ansvaret därmed har följt med verksamheten. Inte heller det faktum att lagstiftningen har ändrats bör frånta bolaget dess ansvar menar man från länsstyrelsens sida. Då det finns fog att misstänka föroreningar vid samtliga tre deponier anser länsstyrelsen att det åligger företaget att undersöka saken.

Mark- och miljödomstolen har tittat på flera domar från Mark- och miljööverdomstolen för att se hur liknande fall har bedömts. Med utgångspunkt från de resonemangen och de faktiska omständigheterna i Bäckhammarsfallet konstaterar rätten att Nordic Paper inte är rätt adressat för länsstyrelsens föreläggande. Därmed bifalls överklagandet och föreläggandet upphävs.

Länsstyrelsen meddelade i april att Nordic Paper skulle genomföra miljötekniska undersökningar vid tre gamla deponier; Bläckhornsgatan, Förvaltarbostaden och Jonsbol. Ingen av de tre har varit aktiv deponi på mer än 35 år. Därför valde Nordic Paper att överklaga beslutet.

Från Nordic Papers sida har man anfört att det nuvarande företaget inte har någon som helst anknytning till deponierna och att man därför knappast kan hållas ansvariga för vad tidigare ägare gjort. Den senaste av de tre deponierna avslutades 1978 och återställdes året därpå. De båda andra deponierna avslutades redan under 1960-talet.

Det dåvarande aktiebolaget försattes i konkurs under första halvan av 1980-talet. Sedan har Bäckhammars bruk ägts av olika konstellationer. Nordic Paper tog över verksamheten 2008, 30 år efter att den senaste deponin avslutades.

Kontinuerlig drift

Länsstyrelsen hävdar å andra sidan att tillverkning pågått kontinuerligt vid bruket och att ansvaret därmed har följt med verksamheten. Inte heller det faktum att lagstiftningen har ändrats bör frånta bolaget dess ansvar menar man från länsstyrelsens sida. Då det finns fog att misstänka föroreningar vid samtliga tre deponier anser länsstyrelsen att det åligger företaget att undersöka saken.

Mark- och miljödomstolen har tittat på flera domar från Mark- och miljööverdomstolen för att se hur liknande fall har bedömts. Med utgångspunkt från de resonemangen och de faktiska omständigheterna i Bäckhammarsfallet konstaterar rätten att Nordic Paper inte är rätt adressat för länsstyrelsens föreläggande. Därmed bifalls överklagandet och föreläggandet upphävs.