2015-07-29 06:00

2015-07-29 06:00

Få läser avtalen vid nätköp

HANDEL: Varannan konsument läser sällan eller aldrig

Allt fler handlar på internet men det medför risker. Varannan konsument läser inte avtalsvillkoren och riskerar att bli lurade.

I en undersökning som Novus sammanställt visas att varannan konsument, 52 procent, läser sällan eller aldrig avtalsvillkoren vid internethandel. Bland de som läser avtalen läser enbart 15 procent villkoren noga. Trots det presenterades tidigare i år ett utredningsförslag om att införa krav på skriftliga avtal även vid telefonförsäljning.

– Undersökningen visar att skriftliga avtal inte automatiskt stärker konsumentskyddet eftersom få läser avtalen ordentligt. Den som vill luras kan därmed göra det även skriftligt. Ge istället Konsumentverket möjligheten att komma åt det fåtal oseriösa företag som luras, säger Tina Wahlroth, vd för Kontakta och styrelseledamot i föreningen NIX-telefon, i ett pressmeddelande.

Av de som deltog i undersökningen svarade 94 procent att de någon gång köpt en vara eller en tjänst på nätet. 59 procent hade även handlat av telefonförsäljare.

– Skärp Konsumentverkets tillsyn och öka informationen om möjligheten att spärra telefonen mot säljsamtal genom NIX-registret, säger Tina Wahlroth.

Undersökningen gjordes genom 1 000 intervjuer från 18 år och uppåt.

I en undersökning som Novus sammanställt visas att varannan konsument, 52 procent, läser sällan eller aldrig avtalsvillkoren vid internethandel. Bland de som läser avtalen läser enbart 15 procent villkoren noga. Trots det presenterades tidigare i år ett utredningsförslag om att införa krav på skriftliga avtal även vid telefonförsäljning.

– Undersökningen visar att skriftliga avtal inte automatiskt stärker konsumentskyddet eftersom få läser avtalen ordentligt. Den som vill luras kan därmed göra det även skriftligt. Ge istället Konsumentverket möjligheten att komma åt det fåtal oseriösa företag som luras, säger Tina Wahlroth, vd för Kontakta och styrelseledamot i föreningen NIX-telefon, i ett pressmeddelande.

Av de som deltog i undersökningen svarade 94 procent att de någon gång köpt en vara eller en tjänst på nätet. 59 procent hade även handlat av telefonförsäljare.

– Skärp Konsumentverkets tillsyn och öka informationen om möjligheten att spärra telefonen mot säljsamtal genom NIX-registret, säger Tina Wahlroth.

Undersökningen gjordes genom 1 000 intervjuer från 18 år och uppåt.