2015-07-28 14:25

2015-07-28 14:38

Företag får miljöavgift

NÄRINGSLIV

Kristinehamns kommun har ålagt Värmlandsbär AB en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor. Detta med anledning en för sent inkommer årsrapport angående läckagekontroller av köldmedier.

Enligt lag skall en sådan rapport lämnas in senast den 31 mars året efter det år rapporten avser. Värmlandsbär lämnade inte in sin rapport för verksamhetsåret 2014 förrän den 8 juni och straffas för det.

Kristinehamns kommun har ålagt Värmlandsbär AB en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor. Detta med anledning en för sent inkommer årsrapport angående läckagekontroller av köldmedier.

Enligt lag skall en sådan rapport lämnas in senast den 31 mars året efter det år rapporten avser. Värmlandsbär lämnade inte in sin rapport för verksamhetsåret 2014 förrän den 8 juni och straffas för det.