2015-07-27 11:24

2015-07-27 11:25

Festival ger möjligheter

PRIDE: Facebook öppnar upp för fler än två kön

I samband med att Pridefestivalen drar i gång i Stockholm öppnar det sociala mediet Facebook upp för fler än två kön som valmöjlighet.

Under inställningar på Facebook kan du nu välja ”anpassad” som kön. Där efter ställs då frågan vilket pronomen du önskar att använda. Passar inget av alternativen in kan man lätt skapa ett eget.

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, i Sverige har tagit fram en lista över olika könsidentiteter eller olika sätt att beskriva sin könsidentitet på. Uppdraget har engagerat RFSL:s medlemmar samt över 1 000 personer utifrån.

Facebook rekommenderar nu att användare ska kolla sina säkerhetsinställningar för att se till så man vet vad man delar och till vilka.

Under inställningar på Facebook kan du nu välja ”anpassad” som kön. Där efter ställs då frågan vilket pronomen du önskar att använda. Passar inget av alternativen in kan man lätt skapa ett eget.

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, i Sverige har tagit fram en lista över olika könsidentiteter eller olika sätt att beskriva sin könsidentitet på. Uppdraget har engagerat RFSL:s medlemmar samt över 1 000 personer utifrån.

Facebook rekommenderar nu att användare ska kolla sina säkerhetsinställningar för att se till så man vet vad man delar och till vilka.