2015-07-27 06:00

2015-07-27 06:48

Enbart gångfart föreslås

TEKNIK- OCH INNOVATIONSCENTER: Ytterligare sänkt fart på Norra Staketgatan

De senaste skisserna för hur Teknik- och innovationscenter ska utformas presenterades i juni. Där finns en skiss som visar hur Norra Staketgatan kan komma att förändras när bygget är klart.

Av skissen Situationsplan kan man lätt få intrycket att gatan kommer att stängas av helt förbi Brogårdsskolans norrsida. Så är dock inte fallet enligt Dan Thörewik, utvecklingschef för skola-näringsliv:

– Nej, vad vi kommer att göra är en gångfartsgata där bilarna kör på fotgängarnas villkor.

Av skissen framgår att det ska planteras träd på den sida som vetter mot Teknik- och innovationscenter.

– Vi fortsätter helt enkelt den allé som finns på Prästgatan i dag, säger Dan Thörewik.

Den berörda sträckan av Norra Staketgatan kommer att bli förhöjd jämfört med hur det ser ut i dag. Det blir betongplattor som jämnar ut nivåskillnaden mot trottoarer, ungefär som vid det övergångsställe som finns vid Frälsningsarméns borg.

– Tanken är att det ska få ner farten ytterligare förbi skolbyggnaderna, säger Dan Thörewik.

Tas det någon hänsyn till att det här är en av de viktigare matarvägarna till och från centrum?

– Frågan är väl kanske snarare om man vill ha Norra Staketgatan som en matarväg. Tanken är nog att de som bor åt Lisas höjd-hållet ska använda Södra Ringvägen då de ska in till centrum, kontrar Dan Thörewik.

En annan sak

I den av kommunfullmäktige beslutade detaljplanen framgår ingenting om att Norra Staketgatan ska bli gångfartsgata, men Dan Thörewik förklarar att det här inte har någonting med detaljplanen att göra:

– Politikerna fattar beslut om en detaljplan för området. Nu är vi nere på ritningsnivå och då försöker vi ta alla synpunkter som kommit in under detaljplaneprocessen i beaktande.

Han menar att gångfartsgatan är ett sätt att slippa ”den förhatliga” övergången. I tidigare förslag har som bekant en inglasad bro över Norra Staketgatan funnits med och den har inte alls varit särskilt populär.

I tekniska förvaltningens yttrande kring detaljplanen nämns i förbifarten att en eventuell utformning med gåfartgata kräver ytterligare utredning kring trafiksituationen ur utryckningshänseende. Norra Staketgatan är en viktig utryckningsväg för räddningstjänsten. Någon dylik utredning har ännu inte gjorts.

– Förslaget presenterades i juni så det har inte hunnits med än, men jag förutsätter att gatukontoret gör en sådan om det bedöms nödvändigt, säger Dan Thörewik.

Har tankarna på en gångfartsgata funnits med i den politiska diskussionen?

– Det ska i alla fall klart och tydligt ha framgått att det är ett alternativ.

Gatufrågor hamnar på tekniska nämndens bord. NKP har sökt nämndens ordförande Krister Nyström (S), men har pratat med vice ordförande Mats Hahne (M):

– Det har diskuterats i workshops, men det har inte varit någon djupare diskussion omkring gångfartgata. Det är i alla fall ingenting som har varit uppe på nämnden.

”En arkitektgrej”

Mats Hahne säger att han skulle bli mycket förvånad om man kan göra något liknande med tanke på att det är en utryckningsväg för räddningstjänsten.

– Det här känns som en ren arkitektgrej, säger han.

Av skissen Situationsplan kan man lätt få intrycket att gatan kommer att stängas av helt förbi Brogårdsskolans norrsida. Så är dock inte fallet enligt Dan Thörewik, utvecklingschef för skola-näringsliv:

– Nej, vad vi kommer att göra är en gångfartsgata där bilarna kör på fotgängarnas villkor.

Av skissen framgår att det ska planteras träd på den sida som vetter mot Teknik- och innovationscenter.

– Vi fortsätter helt enkelt den allé som finns på Prästgatan i dag, säger Dan Thörewik.

Den berörda sträckan av Norra Staketgatan kommer att bli förhöjd jämfört med hur det ser ut i dag. Det blir betongplattor som jämnar ut nivåskillnaden mot trottoarer, ungefär som vid det övergångsställe som finns vid Frälsningsarméns borg.

– Tanken är att det ska få ner farten ytterligare förbi skolbyggnaderna, säger Dan Thörewik.

Tas det någon hänsyn till att det här är en av de viktigare matarvägarna till och från centrum?

– Frågan är väl kanske snarare om man vill ha Norra Staketgatan som en matarväg. Tanken är nog att de som bor åt Lisas höjd-hållet ska använda Södra Ringvägen då de ska in till centrum, kontrar Dan Thörewik.

En annan sak

I den av kommunfullmäktige beslutade detaljplanen framgår ingenting om att Norra Staketgatan ska bli gångfartsgata, men Dan Thörewik förklarar att det här inte har någonting med detaljplanen att göra:

– Politikerna fattar beslut om en detaljplan för området. Nu är vi nere på ritningsnivå och då försöker vi ta alla synpunkter som kommit in under detaljplaneprocessen i beaktande.

Han menar att gångfartsgatan är ett sätt att slippa ”den förhatliga” övergången. I tidigare förslag har som bekant en inglasad bro över Norra Staketgatan funnits med och den har inte alls varit särskilt populär.

I tekniska förvaltningens yttrande kring detaljplanen nämns i förbifarten att en eventuell utformning med gåfartgata kräver ytterligare utredning kring trafiksituationen ur utryckningshänseende. Norra Staketgatan är en viktig utryckningsväg för räddningstjänsten. Någon dylik utredning har ännu inte gjorts.

– Förslaget presenterades i juni så det har inte hunnits med än, men jag förutsätter att gatukontoret gör en sådan om det bedöms nödvändigt, säger Dan Thörewik.

Har tankarna på en gångfartsgata funnits med i den politiska diskussionen?

– Det ska i alla fall klart och tydligt ha framgått att det är ett alternativ.

Gatufrågor hamnar på tekniska nämndens bord. NKP har sökt nämndens ordförande Krister Nyström (S), men har pratat med vice ordförande Mats Hahne (M):

– Det har diskuterats i workshops, men det har inte varit någon djupare diskussion omkring gångfartgata. Det är i alla fall ingenting som har varit uppe på nämnden.

”En arkitektgrej”

Mats Hahne säger att han skulle bli mycket förvånad om man kan göra något liknande med tanke på att det är en utryckningsväg för räddningstjänsten.

– Det här känns som en ren arkitektgrej, säger han.