2015-07-19 20:37

2015-07-19 20:37

Redo att hjälpa människor i sjönöd

BÅTLIV: Använd alltid flytväst på sjön

Sjöräddningssällskapet i Kristinehamn visade under lördagen upp sin verksamhet i gästhamnen. Många besökare passade på att ställa frågor och ta en tur med räddningsbåten Victoria.

Sjöräddningssällskapet i Kristinehamn arrangerar under lördagen sjöräddningens dag. Det är ett tillfälle att få visa upp sin verksamhet och många tar chansen att möta några av de frivilliga. Sjöräddningssällskapet är en helt ideell organisation och i Kristinehamn finns 20-talet frivilliga. Under sina jourveckor är de redo att släppa allt och ge sig ut med räddningsbåten Victoria om någon hamnat i sjönöd.

En av de frivilliga är Mathias Nordin. Han berättar att de under dagen får svara på många frågor.

– Många undrar till exempel hur lång inställningstid vi har, säger Mathias och berättar att de vid ett larm har 15 minuter på sig att ta sig ut till stationen vid kapurja.

– Vi har jour var fjärde vecka, under den perioden som Victoria ligger i.

Fler frivilliga

Det behövs alltid fler frivilliga och det krävs inte att man har stor sjövana för att kunna vara med. Utbildningar ges inom sjöräddningssällskapet och det finns alltid någon mer erfaren person med i varje jourlag. Varje år görs mellan 30 och 40 utryckningar från Kristinehamn. För det mesta handlar det om medlemsuppdrag som att bogsera någon som fått motorstopp eller kört på grund. Det är mer ovanligt att någon är i allvarlig sjönöd.

Mathias vill skicka med en viktig uppmaning till alla båtägare:

– Använd alltid flytväst. Om man hamnar i vattnet kyls man ner fort, flytvästen räddar liv, säger han.

Sjöräddningssällskapet i Kristinehamn arrangerar under lördagen sjöräddningens dag. Det är ett tillfälle att få visa upp sin verksamhet och många tar chansen att möta några av de frivilliga. Sjöräddningssällskapet är en helt ideell organisation och i Kristinehamn finns 20-talet frivilliga. Under sina jourveckor är de redo att släppa allt och ge sig ut med räddningsbåten Victoria om någon hamnat i sjönöd.

En av de frivilliga är Mathias Nordin. Han berättar att de under dagen får svara på många frågor.

– Många undrar till exempel hur lång inställningstid vi har, säger Mathias och berättar att de vid ett larm har 15 minuter på sig att ta sig ut till stationen vid kapurja.

– Vi har jour var fjärde vecka, under den perioden som Victoria ligger i.

Fler frivilliga

Det behövs alltid fler frivilliga och det krävs inte att man har stor sjövana för att kunna vara med. Utbildningar ges inom sjöräddningssällskapet och det finns alltid någon mer erfaren person med i varje jourlag. Varje år görs mellan 30 och 40 utryckningar från Kristinehamn. För det mesta handlar det om medlemsuppdrag som att bogsera någon som fått motorstopp eller kört på grund. Det är mer ovanligt att någon är i allvarlig sjönöd.

Mathias vill skicka med en viktig uppmaning till alla båtägare:

– Använd alltid flytväst. Om man hamnar i vattnet kyls man ner fort, flytvästen räddar liv, säger han.

Sjöräddningssällskapet

Sjöräddningssällskapet är en ideell förening, som i mer än 100 år har haft uppdraget att rädda människor i sjönöd.

I dag finns 68 bemannade räddningsstationer längs Sveriges kust och i de stora sjöarna. När larmet går är det någon av de cirka 2 000 frivilliga sjöräddarna som rycker ut, dygnet runt, året om.

15 minuter efter ett larm ska de vara på väg ut ur hamnen.

Källa: SSRS