2015-07-18 06:00

2015-07-18 06:00

Svar till lärare

Skolan är grunden dels för våra barns utveckling, dels för vårt samhälles tillväxt och utveckling. Därför är det viktigt att satsa resurser på skolan. Under den tid som vi styrt har skolan varit ett av våra prioriterade områden och det har inneburit att vi satsar ca 75 miljoner mer på skolan 2015 än 2011.

När det gäller lärarlöner var vi 2010 en av de kommuner i landet som betalade lärarna sämst. Därför har vi under de senaste tre åren i snitt satsat 4 % i löneökning på lärarna. Det är mer än snittet i kommunen och med den satsningen har vi legat mycket bra till jämfört med andra kommuner. Därutöver har ca 180 lärare gått in i sk ” hökavtal' vilket gett 2000 kr per lärare. Motsvarar en höjning med 7 %.

Vår satsning bidrar till att höja statusen på läraryrket. Höjd lön är självklart inte det enda. Dessutom krävs en bra arbetsmiljö. Därför bygger vi nya skolor och renoverar befintliga skolor. Bra stöd till lärare är också viktigt och därför har vi tydliggjort ledningsorganisationen. Sammantaget ska det här göra att fler elever når kunskapsmålen.

Regeringens vårbudget kommer att underlätta för oss kommuner att ytterligare utveckla skolan

 

 

Bjarne Olsson Ulf Granhagen

Kommunstyrelsen ordf (S). Skolnämndens ordf (S)

Skolan är grunden dels för våra barns utveckling, dels för vårt samhälles tillväxt och utveckling. Därför är det viktigt att satsa resurser på skolan. Under den tid som vi styrt har skolan varit ett av våra prioriterade områden och det har inneburit att vi satsar ca 75 miljoner mer på skolan 2015 än 2011.

När det gäller lärarlöner var vi 2010 en av de kommuner i landet som betalade lärarna sämst. Därför har vi under de senaste tre åren i snitt satsat 4 % i löneökning på lärarna. Det är mer än snittet i kommunen och med den satsningen har vi legat mycket bra till jämfört med andra kommuner. Därutöver har ca 180 lärare gått in i sk ” hökavtal' vilket gett 2000 kr per lärare. Motsvarar en höjning med 7 %.

Vår satsning bidrar till att höja statusen på läraryrket. Höjd lön är självklart inte det enda. Dessutom krävs en bra arbetsmiljö. Därför bygger vi nya skolor och renoverar befintliga skolor. Bra stöd till lärare är också viktigt och därför har vi tydliggjort ledningsorganisationen. Sammantaget ska det här göra att fler elever når kunskapsmålen.

Regeringens vårbudget kommer att underlätta för oss kommuner att ytterligare utveckla skolan

 

 

Bjarne Olsson Ulf Granhagen

Kommunstyrelsen ordf (S). Skolnämndens ordf (S)