2015-07-17 13:27

2015-07-17 13:27

Sopsortera rätt och lätt för miljöns skull

HANTERING: De vanligaste felen vid sopsortering

Återvinning. NKP bestämde sig för att bena ut det här med sopsortering. Vad är de vanligaste felen? Vilka kategorier avfall kan du slänga på återvinningsstationerna? Vad händer med skräpet efteråt? Häng med oss till tippen.

På de vanliga mindre återvinningsstationerna runt om i kommunen finns uppsamlingar för avfall inom kategorierna; plastförpackningar, metallförpackningar, tidningar, glasförpackningarna, pappersförpackningar och en batteriholk.

På Strandmossens avfallsanläggning finns alla kategorier som kan tänkas.

För att återvinningen ska bli så produktiv som möjligt ska man slänga olika pappers- och plastförpackningar tomma, ursköljda och torra. Det är även viktigt att man tar bort lock, kapsyler och andra detaljer som lätt går att avlägsna från förpackningen som ska till en annan kategori avfall.

Spara utrymme

Ett tips är att platta till burkar och förpackningar som man slänger så att man hjälper till att spara utrymme i olika sopkärl och behållare. Vikten av att sortera rätt är att man på ett miljövänligt sätt kan tillverka nya saker av skräpet.

Av återvunnen plast blir det till exempel plastbackar, bärkassar och parksoffor. Av använd metall kan man få ut nya motordelar, nya metallförpackningar och olika detaljer till byggbranschen.

Genom att återvinna begagnat stål och aluminium tillverkar man nytt där det går åt 95 procent mindre energi än när man använder nyproducerade råvaror.

Av gamla tidningar och broschyrer gör man nytt toalettpapper och hushållspapper.

Hämtar alla sopor

Om man nu tillhör den kategorin av människor som tycker att det är tråkigt att sopsortera finns Lusaskens TS. Företaget säljer en tjänst där de kommer till dörren och hämtar alla sopor.

– Man stoppar allt i samma säck och så hämtar vi den vid dörren och åker till återvinningen. Det enda man behöver göra är att skölja ur förpackningarna och se till att det inte är några matrester kvar, säger initiativtagaren Kim Grundel.

Växer sakta

Lusaskens TS hämtar också upp bland annat glödlampor, lysrör och wellpapp.

Företaget vänder sig både till privatpersoner och andra företag och har i dagsläget drygt 150 kunder.

– Jag tror vi är helt unika faktiskt. Vi växer sakta men säkert. Det är ju ett enkelt och smidigt sätt för de som själva vill slippa, säger han.

Kuvert är brännbart

Kim Grundel tror att det vanligaste felet folk gör när de sopsorterar är när de ska slänga kuvert.

– De flesta tror nog att kuvertet ska med tidningarna men det ska till brännbart, säger han.

Han menar också att folk har lite svårt med de nya reglerna kring värmeljusen.

– Det är nytt sedan några månader tillbaka att de inte ska till metallförpackningar som förut, utan till en egen separat behållare. Det finns en på tippen, berättar han.

På de vanliga mindre återvinningsstationerna runt om i kommunen finns uppsamlingar för avfall inom kategorierna; plastförpackningar, metallförpackningar, tidningar, glasförpackningarna, pappersförpackningar och en batteriholk.

På Strandmossens avfallsanläggning finns alla kategorier som kan tänkas.

För att återvinningen ska bli så produktiv som möjligt ska man slänga olika pappers- och plastförpackningar tomma, ursköljda och torra. Det är även viktigt att man tar bort lock, kapsyler och andra detaljer som lätt går att avlägsna från förpackningen som ska till en annan kategori avfall.

Spara utrymme

Ett tips är att platta till burkar och förpackningar som man slänger så att man hjälper till att spara utrymme i olika sopkärl och behållare. Vikten av att sortera rätt är att man på ett miljövänligt sätt kan tillverka nya saker av skräpet.

Av återvunnen plast blir det till exempel plastbackar, bärkassar och parksoffor. Av använd metall kan man få ut nya motordelar, nya metallförpackningar och olika detaljer till byggbranschen.

Genom att återvinna begagnat stål och aluminium tillverkar man nytt där det går åt 95 procent mindre energi än när man använder nyproducerade råvaror.

Av gamla tidningar och broschyrer gör man nytt toalettpapper och hushållspapper.

Hämtar alla sopor

Om man nu tillhör den kategorin av människor som tycker att det är tråkigt att sopsortera finns Lusaskens TS. Företaget säljer en tjänst där de kommer till dörren och hämtar alla sopor.

– Man stoppar allt i samma säck och så hämtar vi den vid dörren och åker till återvinningen. Det enda man behöver göra är att skölja ur förpackningarna och se till att det inte är några matrester kvar, säger initiativtagaren Kim Grundel.

Växer sakta

Lusaskens TS hämtar också upp bland annat glödlampor, lysrör och wellpapp.

Företaget vänder sig både till privatpersoner och andra företag och har i dagsläget drygt 150 kunder.

– Jag tror vi är helt unika faktiskt. Vi växer sakta men säkert. Det är ju ett enkelt och smidigt sätt för de som själva vill slippa, säger han.

Kuvert är brännbart

Kim Grundel tror att det vanligaste felet folk gör när de sopsorterar är när de ska slänga kuvert.

– De flesta tror nog att kuvertet ska med tidningarna men det ska till brännbart, säger han.

Han menar också att folk har lite svårt med de nya reglerna kring värmeljusen.

– Det är nytt sedan några månader tillbaka att de inte ska till metallförpackningar som förut, utan till en egen separat behållare. Det finns en på tippen, berättar han.