2015-07-16 14:58

2015-07-16 14:58

Fastighetsägare ska betala vite

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN: Beslut efter utebliven PCB-redovisning

Mark- och miljödomstolen har beslutat att en fastighetsägare i Kristinehamn måste betala 10 000 kronor i vite.

Bakgrunden är en utebliven PCB-redovisning.

Fastighetsägaren har enligt domen inte lämnat in en fullständig redovisning av en PCB-inventering. PCB är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier som användes flitigt inom många områden, bland annat som fogmassor i hus, innan det förbjöds på 1970-talet.

Inte fullständig

I början av maj 2012 förelade miljö- och byggnadsnämnden fastighetsägaren att inventera eventuell förekomst av PCB i byggnaderna inom den aktuella fastigheten. Fastighetsägaren lämnade in en redovisning en månad senare. Miljö- och byggnadsnämnden ansåg dock att den inte var fullständig, eftersom den var knapphändig, svårtolkad samt att inventeringen inte utförts av någon sakkunnig.

Komplettering

Nämnden krävde då en grundligare inventering och en kompletterande redovisning. Trots upprepade påtryckningar har inte någon komplettering lämnats in. Fastighetsägaren ville överklaga beslutet, men då överklagandet inte kom in i tid har det avvisats.

Mark- och miljödomstolen har nu beslutat att fastighetsägaren ska betala ett vite på 10 000 kronor på grund av den uteblivna PCB-redovisningen.

Eventuellt överklagande ska ha lämnats in senast den 4 augusti.

Fastighetsägaren har enligt domen inte lämnat in en fullständig redovisning av en PCB-inventering. PCB är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier som användes flitigt inom många områden, bland annat som fogmassor i hus, innan det förbjöds på 1970-talet.

Inte fullständig

I början av maj 2012 förelade miljö- och byggnadsnämnden fastighetsägaren att inventera eventuell förekomst av PCB i byggnaderna inom den aktuella fastigheten. Fastighetsägaren lämnade in en redovisning en månad senare. Miljö- och byggnadsnämnden ansåg dock att den inte var fullständig, eftersom den var knapphändig, svårtolkad samt att inventeringen inte utförts av någon sakkunnig.

Komplettering

Nämnden krävde då en grundligare inventering och en kompletterande redovisning. Trots upprepade påtryckningar har inte någon komplettering lämnats in. Fastighetsägaren ville överklaga beslutet, men då överklagandet inte kom in i tid har det avvisats.

Mark- och miljödomstolen har nu beslutat att fastighetsägaren ska betala ett vite på 10 000 kronor på grund av den uteblivna PCB-redovisningen.

Eventuellt överklagande ska ha lämnats in senast den 4 augusti.