2015-07-07 19:02

2015-07-07 19:02

Blänkfyrarna sköt saluten

STRANDUDDEN: Sällskapet firade samtidigt 135 år

1 maj 1880 startades sällskapet Blänkfyrarna. Ännu 135 år senare efterlevs de uppsatta reglerna.
Eftersom deras kajuta med sjötomt ligger startegiskt vid inloppet till Vålösundet fick de den äran att skjuta hälsningssalut när Götheborg anlände till Kristinehamn.

– År 1880 fotvandrade tre herrar från staden ut till fyren, berättar Anders Svedjemo.

De startade föreningen Blänkfyrarna. Efter tio år försvann tyvärr en stor del av det skrivna materialet om sällskapet vid en eldsvåda så en del kan vara efterhandskonstruktioner, men medlemsmatrikel återfanns intakt. Klart är att föreningens målsättning är den samma som i början.

– Vi ska trivas, umgås och har roligt, konstaterar Anders Svedjemo.

Marken ägdes från början av Vänerns seglationsstyrelse men sällskapet fick köpa tomten av fyrvaktaren, något man i dag är mycket tacksamma för. Där finns samlingslokalen ditflyttad, kallad kajutan.

Kokhuset med möjlighet till enklare matlagning, är ett litet hus med lågt i tak, även det ditflyttat från Ramholmen.

Med de senaste dankarna har kökshanteringen moderniserats med hjälp av en diskmaskin.

Dussinet fullt

I stadgarna står skrivet att det ska finnas tolv blänkfyrar, tio ordinarie och två dankar.

De senare står för en del av markservicen som att laga mat vid de möten som ofta avslutas med att man skjuter salut.

Föreningssäsongen börjar i maj med att man fotvandrar till Blänkfyrarnas fina tomt vid Strandudden. Där efterlever man föreningens målsättning på bästa sätt.

För att få bli medlem krävs att man är man och född, uppvuxen och verkar i Kristinehamn. Nya medlemmar väljs in när någon flyttar eller vilket är vanligast, får sluta med ett kors i matrikeln. Just nu är en ordinarie plats ledig och då flyttas förste danken upp till ordinarie.

Ärvs av nästa

Efter en lämplig prövotid invigs danken vid en ceremoni. Varje ny blänkfyr får en guldring och en nyckel till ett litet skåp i kajutan. De ärvs sedan vidare till nästa blänkfyr.

Sällskapets historia vårdas på bästa sätt men fyrarna lever ändå i nuet. Engagemanget när saluten till Götehborgs ära ska skjutas är äkta.

– År 1880 fotvandrade tre herrar från staden ut till fyren, berättar Anders Svedjemo.

De startade föreningen Blänkfyrarna. Efter tio år försvann tyvärr en stor del av det skrivna materialet om sällskapet vid en eldsvåda så en del kan vara efterhandskonstruktioner, men medlemsmatrikel återfanns intakt. Klart är att föreningens målsättning är den samma som i början.

– Vi ska trivas, umgås och har roligt, konstaterar Anders Svedjemo.

Marken ägdes från början av Vänerns seglationsstyrelse men sällskapet fick köpa tomten av fyrvaktaren, något man i dag är mycket tacksamma för. Där finns samlingslokalen ditflyttad, kallad kajutan.

Kokhuset med möjlighet till enklare matlagning, är ett litet hus med lågt i tak, även det ditflyttat från Ramholmen.

Med de senaste dankarna har kökshanteringen moderniserats med hjälp av en diskmaskin.

Dussinet fullt

I stadgarna står skrivet att det ska finnas tolv blänkfyrar, tio ordinarie och två dankar.

De senare står för en del av markservicen som att laga mat vid de möten som ofta avslutas med att man skjuter salut.

Föreningssäsongen börjar i maj med att man fotvandrar till Blänkfyrarnas fina tomt vid Strandudden. Där efterlever man föreningens målsättning på bästa sätt.

För att få bli medlem krävs att man är man och född, uppvuxen och verkar i Kristinehamn. Nya medlemmar väljs in när någon flyttar eller vilket är vanligast, får sluta med ett kors i matrikeln. Just nu är en ordinarie plats ledig och då flyttas förste danken upp till ordinarie.

Ärvs av nästa

Efter en lämplig prövotid invigs danken vid en ceremoni. Varje ny blänkfyr får en guldring och en nyckel till ett litet skåp i kajutan. De ärvs sedan vidare till nästa blänkfyr.

Sällskapets historia vårdas på bästa sätt men fyrarna lever ändå i nuet. Engagemanget när saluten till Götehborgs ära ska skjutas är äkta.