2015-07-01 06:00

2015-07-01 06:00

Skola på sommarlovet

UTBILDNING: Elever tog chansen att utveckla sina kunskaper

När de flesta andra haft sommarlov är det några entusiastiska elever som räknat ut volymen på geometriska former. <
– Vi har lärt oss jättemycket, säger Viktoria Källback.

Det är tårtkalas på Skapande verkstad under fredagsförmiddagen. Årets sommarskola lider mot sitt slut. De fyra deltagande eleverna får mycket beröm från utvecklingspedagogerna Cissi Hagström och Margareta Karlsson, som hållit i sommarskolan tillsammans med Åke Lierud på Skapande verkstad.

– Det är väldigt målmedvetna och engagerade elever. De har arbetat ihärdigt, berättar Cissi.

Sommarskolan vänder sig till elever i årskurs nio och de elever som velat vara med har fått lämna in en ansökan. Från början var det tiotalet anmälda, men av olika anledningar har elever droppat av. Kvar är en liten men tapper skara som tagit tillfället i akt att utveckla sina kunskaper.

Geometri

Viktoria berättar att hon inte hade några höga förväntningar på sommarskolan när hon anmälde sig. Men veckan blev mycket bättre än hon kunde föreställa sig.

– Det har varit väldigt roligt och vi som varit med har fått bra kontakt med varandra, säger hon.

Viktoria förklarar att de bland annat har arbetat med geometri och tillverkat en ko utifrån geometriska former.

– Vi har tittat på en modell och ändrat skalan till 1:2. Vi har även tränat på att räkna ut arean och volymen på kon, säger Viktoria.

Margareta berättar att fokus under veckan har varit problemlösning och tillämpad matematik, men att eleverna också har fått dokumentera sitt arbete och sammanställa det i en tidningsartikel (se nedan).

– Vi har inte möjlighet att gör allt under den här korta tiden. Men vi försöker lyssna av vad eleverna känner att de behöver utveckla, förklarar hon.

Verktyg

Åke menar att det till stor handlar om att lära eleverna att använda sina kunskaper i vardagen.

– Matematik är ett verktyg för att förstå sig på världen, säger han.

Elevernas arbete har skett i Skapande verkstad och de har själva fått räkna ut mått och materialåtgång för att skapa sin Picassoinspirerade kossa.

– De har haft ett fantastiskt bra samarbete och hjälpts åt att skapa lösningar, säger Åke.

Viktoria ångrar inte att hon spenderat en vecka av sitt sommarlov på sommarskolan.

– Om jag hade möjlighet skulle jag vilja vara med nästa år också, säger hon.

Det är tårtkalas på Skapande verkstad under fredagsförmiddagen. Årets sommarskola lider mot sitt slut. De fyra deltagande eleverna får mycket beröm från utvecklingspedagogerna Cissi Hagström och Margareta Karlsson, som hållit i sommarskolan tillsammans med Åke Lierud på Skapande verkstad.

– Det är väldigt målmedvetna och engagerade elever. De har arbetat ihärdigt, berättar Cissi.

Sommarskolan vänder sig till elever i årskurs nio och de elever som velat vara med har fått lämna in en ansökan. Från början var det tiotalet anmälda, men av olika anledningar har elever droppat av. Kvar är en liten men tapper skara som tagit tillfället i akt att utveckla sina kunskaper.

Geometri

Viktoria berättar att hon inte hade några höga förväntningar på sommarskolan när hon anmälde sig. Men veckan blev mycket bättre än hon kunde föreställa sig.

– Det har varit väldigt roligt och vi som varit med har fått bra kontakt med varandra, säger hon.

Viktoria förklarar att de bland annat har arbetat med geometri och tillverkat en ko utifrån geometriska former.

– Vi har tittat på en modell och ändrat skalan till 1:2. Vi har även tränat på att räkna ut arean och volymen på kon, säger Viktoria.

Margareta berättar att fokus under veckan har varit problemlösning och tillämpad matematik, men att eleverna också har fått dokumentera sitt arbete och sammanställa det i en tidningsartikel (se nedan).

– Vi har inte möjlighet att gör allt under den här korta tiden. Men vi försöker lyssna av vad eleverna känner att de behöver utveckla, förklarar hon.

Verktyg

Åke menar att det till stor handlar om att lära eleverna att använda sina kunskaper i vardagen.

– Matematik är ett verktyg för att förstå sig på världen, säger han.

Elevernas arbete har skett i Skapande verkstad och de har själva fått räkna ut mått och materialåtgång för att skapa sin Picassoinspirerade kossa.

– De har haft ett fantastiskt bra samarbete och hjälpts åt att skapa lösningar, säger Åke.

Viktoria ångrar inte att hon spenderat en vecka av sitt sommarlov på sommarskolan.

– Om jag hade möjlighet skulle jag vilja vara med nästa år också, säger hon.