2015-06-30 16:24

2015-06-30 16:24

Läkare anmäld för brister

VÅRD

En läkare som tidigare har arbetat på bland annat en specialistmottagning i Kristinehamn har anmälts för bristande behandling och journalföring.

Det är läkarens tidigare arbetsgivare som har anmält honom. Ärendet gäller flera patienter. Läkaren är numera verksam i ett annat landsting och är även aktuell i et Lex Maria-ärende.

Efter att läkaren hade slutat inom landstinget i Värmland har nya läkare noterat avvikelser i hur han följt vårdrutiner samt att han gjort avsteg från praxis och vetenskap samt behandlingsinsatser. Anmälan gäller flera patienter.

Det är läkarens tidigare arbetsgivare som har anmält honom. Ärendet gäller flera patienter. Läkaren är numera verksam i ett annat landsting och är även aktuell i et Lex Maria-ärende.

Efter att läkaren hade slutat inom landstinget i Värmland har nya läkare noterat avvikelser i hur han följt vårdrutiner samt att han gjort avsteg från praxis och vetenskap samt behandlingsinsatser. Anmälan gäller flera patienter.