2015-06-29 06:00

2015-06-30 22:05

Möjlig tågförbindelse mellan fem orter

PRESENTATION: Snabbtåg via Kristinehamn har utretts

Genom en ny linjesträckning för snabbtåg skulle sträckan mellan Oslo och Stockholm, via bland annat Kristinehamn, kunna köras på cirka två timmar och 40 minuter. Det menar Norsk Bane AB som under torsdagen presenterade sin möjlighetsstudie om snabbtågsförbindelse mellan fem kommuner.

Nu är en möjlighetsstudie klar om hur en framtida sträckning av en snabbtågförbindelse skulle kunna gå mellan Oslo och Stockholm via kommunerna Kristinehamn, Karlskoga, Degerfors, Lekeberg och Örebro.

Anledningen till att de fem kommunerna har gått samman för att ta fram studien är att få ett professionellt underlag för kommunernas arbete med sina respektive översiktsplaner. Underlaget gör det möjligt för kommunerna att kunna undvika exploateringar som kan försvåra framkomligheten för en framtida snabb ny järnvägsförbindelse.

Korta restiden

Enligt studien skulle en ny järnvägsförbindelse mellan kommunerna kunna minska järnvägssträckan mellan de två huvudstäderna med mer än 70 kilometer i jämförelse med i dag. Med undantag för sträckan genom Örebro är den föreslagna rälssträckan dimensionerad för upp till 320 kilometer i timmen. Restiden mellan huvudstäderna skulle bli cirka två timmar och 40 minuter med stopp vid sju till åtta stationer.

Från Kristinehamn deltog kommunalrådet Louise Hamilton (MP). Hon tycker att det var en mycket intressant presentation och menar att en ny snabbtågsförbindelse skulle vara gynnsamt för Kristinehamn.

– Det är naturligtvis väldigt roligt om vi kan bli en del i den här snabbjärnvägen mellan storstäderna. Det skulle ha väldigt många fördelar eftersom det är mycket folk som pendlar eller åker ofta till både Oslo eller Stockholm härifrån.

Ny station

I utredningen föreslås att en ny station kan anläggas vid Övre Kvarnmotet. Att en station placeras så långt utanför centrum tycker Louise Hamilton är synd.

– Det skulle bli ett externt stationsläge och det är inte optimalt. Jag förstår att de som jobbat med det här har försökt att hitta något alternativ. Men det är jättesvårt att få till stånd ett dubbelspår inne i Kristinehamn, säger hon.

Louise Hamilton menar att det finns många fördelar med en ny järnvägslinje, även om den i dagsläget endast ligger på tankestadiet.

– Med en ny sträckning kan spåren utnyttjas mer effektivt så att man kan ha fler tåglägen, säger hon.

Hösten 2015 presenteras en mer ingående rapport med genomgång av olika möjliga alternativ inklusive kostnadsberäkningar.

Nu är en möjlighetsstudie klar om hur en framtida sträckning av en snabbtågförbindelse skulle kunna gå mellan Oslo och Stockholm via kommunerna Kristinehamn, Karlskoga, Degerfors, Lekeberg och Örebro.

Anledningen till att de fem kommunerna har gått samman för att ta fram studien är att få ett professionellt underlag för kommunernas arbete med sina respektive översiktsplaner. Underlaget gör det möjligt för kommunerna att kunna undvika exploateringar som kan försvåra framkomligheten för en framtida snabb ny järnvägsförbindelse.

Korta restiden

Enligt studien skulle en ny järnvägsförbindelse mellan kommunerna kunna minska järnvägssträckan mellan de två huvudstäderna med mer än 70 kilometer i jämförelse med i dag. Med undantag för sträckan genom Örebro är den föreslagna rälssträckan dimensionerad för upp till 320 kilometer i timmen. Restiden mellan huvudstäderna skulle bli cirka två timmar och 40 minuter med stopp vid sju till åtta stationer.

Från Kristinehamn deltog kommunalrådet Louise Hamilton (MP). Hon tycker att det var en mycket intressant presentation och menar att en ny snabbtågsförbindelse skulle vara gynnsamt för Kristinehamn.

– Det är naturligtvis väldigt roligt om vi kan bli en del i den här snabbjärnvägen mellan storstäderna. Det skulle ha väldigt många fördelar eftersom det är mycket folk som pendlar eller åker ofta till både Oslo eller Stockholm härifrån.

Ny station

I utredningen föreslås att en ny station kan anläggas vid Övre Kvarnmotet. Att en station placeras så långt utanför centrum tycker Louise Hamilton är synd.

– Det skulle bli ett externt stationsläge och det är inte optimalt. Jag förstår att de som jobbat med det här har försökt att hitta något alternativ. Men det är jättesvårt att få till stånd ett dubbelspår inne i Kristinehamn, säger hon.

Louise Hamilton menar att det finns många fördelar med en ny järnvägslinje, även om den i dagsläget endast ligger på tankestadiet.

– Med en ny sträckning kan spåren utnyttjas mer effektivt så att man kan ha fler tåglägen, säger hon.

Hösten 2015 presenteras en mer ingående rapport med genomgång av olika möjliga alternativ inklusive kostnadsberäkningar.