2015-06-29 06:00

2015-06-29 06:00

Inlandsbanan beviljas EU-medel

JÄRNVÄG: Förstudie om att driva lok på förnyelsebart bränsle

Inlandsbanan AB har beviljats medel från EU. Pengarna ska användas till en förstudie om att driva lok på förnyelsebart bränsle.

Då Inlandsbanan inte är elektrifierad drivs loken i dag på fossil diesel. Inlandsbanan vill ta sitt ansvar genom att försöka begränsa klimatpåverkan. Med hjälp av EU-medlen ska man nu göra tester för att ta reda på om det går att driva loken med förnyelsebar RME som bränsle.

Minskade utsläpp

RME är ett biobränsle som framställs av raps. Visar det sig att det är tekniskt möjligt kommer genomförandeprojektet innefatta omställning av samtliga av Inlandsbanans fordon för att drivas med förnybart bränsle. Detta skulle ge en omedelbar och kraftfull klimatvinst genom minskade utsläpp av växthusgaser.

Växthusgasutsläppen skulle enligt Inlandsbanan AB då kunna minskas med över 60 procent.

Då Inlandsbanan inte är elektrifierad drivs loken i dag på fossil diesel. Inlandsbanan vill ta sitt ansvar genom att försöka begränsa klimatpåverkan. Med hjälp av EU-medlen ska man nu göra tester för att ta reda på om det går att driva loken med förnyelsebar RME som bränsle.

Minskade utsläpp

RME är ett biobränsle som framställs av raps. Visar det sig att det är tekniskt möjligt kommer genomförandeprojektet innefatta omställning av samtliga av Inlandsbanans fordon för att drivas med förnybart bränsle. Detta skulle ge en omedelbar och kraftfull klimatvinst genom minskade utsläpp av växthusgaser.

Växthusgasutsläppen skulle enligt Inlandsbanan AB då kunna minskas med över 60 procent.