2015-06-26 06:00

2015-06-26 09:24

Ögonläkare anmäld till IVO

SJUKVÅRD

För några månader sedan sade en av landstingets ögonläkare upp sig för att börja arbeta inom ett annat landsting.

Nu har det de läkare som har tagit över patienterna upptäckt ett stort antal tveksamheter för att inte säga felaktigheter i den vård ögonläkaren gett sina patienter. Enligt en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) finns det till och med fall där patienten fått sin syn gravt skadad eftersom de inte fått nödvändig behandling. Det kan tilläggas att ögonläkaren redan är föremål för granskning i ett annat fall där patienten inte längre kan behandlas eftersom hon inte togs om hand tillräckligt snabbt.

Nu har det de läkare som har tagit över patienterna upptäckt ett stort antal tveksamheter för att inte säga felaktigheter i den vård ögonläkaren gett sina patienter. Enligt en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) finns det till och med fall där patienten fått sin syn gravt skadad eftersom de inte fått nödvändig behandling. Det kan tilläggas att ögonläkaren redan är föremål för granskning i ett annat fall där patienten inte längre kan behandlas eftersom hon inte togs om hand tillräckligt snabbt.