2015-06-25 11:31

2015-06-25 11:31

Sätter upp skylten för närvårdsplatser

VÅRD: Närvårdsplatser på gång

I en tid då många verksamheter tar ner skyltar på löpande band väljer landstingsstyrelsen att göra tvärt om. Under onsdagen sattes skylten upp för de nya närvårdsplatserna.

Fredrik Larsson (M) är ordförande i landstingsstyrelsen. Han menar att idén om att skapa närvårdsplatser har funnits ett tag men att det är nu som det kommer i gång på riktigt. Detta trots att det inte finns en politisk enighet om satsningen. Allianspartierna, Miljöpartiet och Sjukvårdspartiet menar ändå att det är ett sätt att skapa fler vårdplatser närmare patienterna. Fredrik Larsson anser att närvårdsplatser är ett sätt att skapa vårdplatser med hög kvalitet till ett lägre pris.

– Och fler ska få lite närmare till vården, säger han.

Poängen är att närvårdsplatserna ska avlasta specialistvården. De ska användas till patienter som behöver sjukhusvård men inte är i behov av specialisthjälp.

Nu kommer arbetet med att iordningsställa lokalerna. Kristinehamn och Säffle kommer att få en varsin avdelning med mellan 15 och 17 platser. Under onsdagen hölls ett projekteringsmöte där man försöker komma fram till vad som ska göras åt lokalerna. Ungefär 20 miljoner kronor räknar man med att det kommer att kosta att komma i ordning i Kristinehamn. Förutom det kommer de nya platserna kosta cirka 20 miljoner kronor per år i driftskostnad.

– Här behövs det mer omfattande renovering än i Säffle, säger Jan Hultbäck på landstinget.

Våning sex

De nya platserna kommer att inrymmas på våning sex i den gamla sjukhusbyggnaden. Senast har lokalerna använts som kontor och omklädningsrum för entreprenörerna som byggde om rättspsykiatriska avdelningen i huset bredvid.

Värmland är ett av det län som har flest äldre människor menar Gert Ohlsson (FP).

Han förklarar att det därmed finns många som har ett större vårdbehov och av det finns de som är multisjuka.

– Vi måste ta höjd för det. Det är vårt sätt att ta ansvar, säger han.

Jane Larsson (C) är både kristinehamnare och ledamot i landstingsstyrelsen. Hon förklarar att det i dag sker många transporter med ambulans mellan akutsjukhusen i Värmland samt det i Karlskoga. Förhoppningen är att närvårdsplatserna ska minska resorna för de som behöver vård.

– Det är inte alltid som en centralisering ger de fördelar som man kan tro, säger Jesper Johansson (MP) och förklarar att genom att avlasta centralsjukhuset i Karlstad så kan man minska på pusslandet där.

I Kristinehamn innebär det cirka 25 anställda per år. Totalt har landstinget 7 300 anställda i Värmland.

Det är oklart när avdelningen kommer att kunna ta emot de första patienterna.

Fredrik Larsson (M) är ordförande i landstingsstyrelsen. Han menar att idén om att skapa närvårdsplatser har funnits ett tag men att det är nu som det kommer i gång på riktigt. Detta trots att det inte finns en politisk enighet om satsningen. Allianspartierna, Miljöpartiet och Sjukvårdspartiet menar ändå att det är ett sätt att skapa fler vårdplatser närmare patienterna. Fredrik Larsson anser att närvårdsplatser är ett sätt att skapa vårdplatser med hög kvalitet till ett lägre pris.

– Och fler ska få lite närmare till vården, säger han.

Poängen är att närvårdsplatserna ska avlasta specialistvården. De ska användas till patienter som behöver sjukhusvård men inte är i behov av specialisthjälp.

Nu kommer arbetet med att iordningsställa lokalerna. Kristinehamn och Säffle kommer att få en varsin avdelning med mellan 15 och 17 platser. Under onsdagen hölls ett projekteringsmöte där man försöker komma fram till vad som ska göras åt lokalerna. Ungefär 20 miljoner kronor räknar man med att det kommer att kosta att komma i ordning i Kristinehamn. Förutom det kommer de nya platserna kosta cirka 20 miljoner kronor per år i driftskostnad.

– Här behövs det mer omfattande renovering än i Säffle, säger Jan Hultbäck på landstinget.

Våning sex

De nya platserna kommer att inrymmas på våning sex i den gamla sjukhusbyggnaden. Senast har lokalerna använts som kontor och omklädningsrum för entreprenörerna som byggde om rättspsykiatriska avdelningen i huset bredvid.

Värmland är ett av det län som har flest äldre människor menar Gert Ohlsson (FP).

Han förklarar att det därmed finns många som har ett större vårdbehov och av det finns de som är multisjuka.

– Vi måste ta höjd för det. Det är vårt sätt att ta ansvar, säger han.

Jane Larsson (C) är både kristinehamnare och ledamot i landstingsstyrelsen. Hon förklarar att det i dag sker många transporter med ambulans mellan akutsjukhusen i Värmland samt det i Karlskoga. Förhoppningen är att närvårdsplatserna ska minska resorna för de som behöver vård.

– Det är inte alltid som en centralisering ger de fördelar som man kan tro, säger Jesper Johansson (MP) och förklarar att genom att avlasta centralsjukhuset i Karlstad så kan man minska på pusslandet där.

I Kristinehamn innebär det cirka 25 anställda per år. Totalt har landstinget 7 300 anställda i Värmland.

Det är oklart när avdelningen kommer att kunna ta emot de första patienterna.