2015-06-24 06:00

2015-06-24 15:01

Kritik mot gymnasieskolan

BESLUT: Brister måste åtgärdas

Gymnasieskolan i Kristinehamn får kritik av Skolinspektionen. Bland annat för att kommunen inte följer upp utbildningen tillräckligt.

Det var under våren som Skolinspektionen gjorde en inspektion av de två kommunala gymnasieskolorna Brogårdsgymnasiet och Presterudsgymnasiet. I beslutet efter tillsynen konstaterar Skolinspektionen att Kristinehamns kommun till stor del bedriver en gymnasieutbildning som når upp till kraven. Inom två områden krävs dock åtgärder. Dels anser Skolinspektionen att utbildningen inte följs upp, planeras och utvecklas i tillräckligt stor utsträckning. Kommunen saknar underlag för att systematiskt analysera måluppfyllelsen inom gymnasieskolan.

Den andra punkten handlar om att eleverna på Presterudsgymnasiet inte har tillgång till skolbibliotek på det sätt som skollagen kräver. Avståndet till skolbiblioteket som finns på Brogårdsgymnasiet innebär att det inte kan användas i Presterudsgymnasiets dagliga undervisningen och stödja elevernas lärande. Senaste den 30 oktober ska Kristinehamns kommun meddela Skolinspektionen vilka åtgärder som ska vidtas för att komma tillrätta med problemen.

Det var under våren som Skolinspektionen gjorde en inspektion av de två kommunala gymnasieskolorna Brogårdsgymnasiet och Presterudsgymnasiet. I beslutet efter tillsynen konstaterar Skolinspektionen att Kristinehamns kommun till stor del bedriver en gymnasieutbildning som når upp till kraven. Inom två områden krävs dock åtgärder. Dels anser Skolinspektionen att utbildningen inte följs upp, planeras och utvecklas i tillräckligt stor utsträckning. Kommunen saknar underlag för att systematiskt analysera måluppfyllelsen inom gymnasieskolan.

Den andra punkten handlar om att eleverna på Presterudsgymnasiet inte har tillgång till skolbibliotek på det sätt som skollagen kräver. Avståndet till skolbiblioteket som finns på Brogårdsgymnasiet innebär att det inte kan användas i Presterudsgymnasiets dagliga undervisningen och stödja elevernas lärande. Senaste den 30 oktober ska Kristinehamns kommun meddela Skolinspektionen vilka åtgärder som ska vidtas för att komma tillrätta med problemen.