2015-06-18 16:14

2015-06-18 16:14

Upprop för att bevara äldreboende

BÄCKHAMMAR: Oro för Öståsgårdens framtid

Boende och flertalet organisationer i Bäckhammar har gemensamt lämnat in en skrivelse till Kristinehamns kommun för att bevara det särskilda boendet Öståsgården. Än har inget beslut tagits om nedläggning, men oron för boendets framtid är stor.

Bakgrunden är ett förslag från socialförvaltningen om att upphandla 18 särskilda boendeplatser centralt i Kristinehamn och därefter avveckla Öståsgårdens tio platser i Bäckhammar. När ärendet togs upp av socialnämnden beslutade man om avveckling av tio platser, utan att specificera vilket boende som berörs.

Beslutet lugnar inte de boende i Bäckhammar.

– Namnet Öståsgården finns med i ärendet. Det är det man siktar in sig på, säger Eva Ivarsson som tillsammans med flera andra tagit initiativ till en namninsamling.

Stor oro

Representanter för 23 organisationer samt 548 privatpersoner har skrivit under uppropet om att bevara Öståsgården. Namnunderskrifterna och en skrivelse lämnades över till kommunstyrelsens ordförande Bjarne Olsson (S) förra veckan.

– Det är stor oro bland de gamla på Öståsgården som förstår vad som är i görningen. Det här är ett feltänk. Om vi ska ha en levande landsbyggd och få folk att flytta hit så kan inte allt ligga inne i stan, säger Eva Ivarsson

De som skrivit under uppropet anser att socialförvaltningens beslutsunderlag är bristfälligt. De framhåller att det saknas ekonomisk konsekvensutredning både av vad en avveckling innebär och angående alternativt omhändertagande av de boende.

Belasta hemtjänsten

Eva Ivarsson menar att en nedläggning av Öståsgården också kommer att belasta hemtjänsten, som redan är på bristningsgränsen.

– I dag är det bara de allra sjukaste som får plats på äldreboende. Man behöver inte vara någon ekonom på kommunen för att räkna ut att det kostar väldigt mycket om de här sjuka människorna ska flyttas över till hemtjänsten med vård dygnet runt, säger hon.

I slutändan kommer det inte att bli så stor besparing som de tänkta fem miljonerna, hävdar man i skrivelsen.

Boendet har också en stor betydelse för bygden med en stor andel äldre människor.

– De som bor här önskar naturligtvis att de kan ha sin gamla mamma eller pappa på Öståsgården. Med personal de känner igen och möjlighet att ta med dem ut i ett område som de är bekanta med. Det finns så många humanitära fördelar, man kan inte bara räkna pengar, säger Eva Ivarsson.

Bakgrunden är ett förslag från socialförvaltningen om att upphandla 18 särskilda boendeplatser centralt i Kristinehamn och därefter avveckla Öståsgårdens tio platser i Bäckhammar. När ärendet togs upp av socialnämnden beslutade man om avveckling av tio platser, utan att specificera vilket boende som berörs.

Beslutet lugnar inte de boende i Bäckhammar.

– Namnet Öståsgården finns med i ärendet. Det är det man siktar in sig på, säger Eva Ivarsson som tillsammans med flera andra tagit initiativ till en namninsamling.

Stor oro

Representanter för 23 organisationer samt 548 privatpersoner har skrivit under uppropet om att bevara Öståsgården. Namnunderskrifterna och en skrivelse lämnades över till kommunstyrelsens ordförande Bjarne Olsson (S) förra veckan.

– Det är stor oro bland de gamla på Öståsgården som förstår vad som är i görningen. Det här är ett feltänk. Om vi ska ha en levande landsbyggd och få folk att flytta hit så kan inte allt ligga inne i stan, säger Eva Ivarsson

De som skrivit under uppropet anser att socialförvaltningens beslutsunderlag är bristfälligt. De framhåller att det saknas ekonomisk konsekvensutredning både av vad en avveckling innebär och angående alternativt omhändertagande av de boende.

Belasta hemtjänsten

Eva Ivarsson menar att en nedläggning av Öståsgården också kommer att belasta hemtjänsten, som redan är på bristningsgränsen.

– I dag är det bara de allra sjukaste som får plats på äldreboende. Man behöver inte vara någon ekonom på kommunen för att räkna ut att det kostar väldigt mycket om de här sjuka människorna ska flyttas över till hemtjänsten med vård dygnet runt, säger hon.

I slutändan kommer det inte att bli så stor besparing som de tänkta fem miljonerna, hävdar man i skrivelsen.

Boendet har också en stor betydelse för bygden med en stor andel äldre människor.

– De som bor här önskar naturligtvis att de kan ha sin gamla mamma eller pappa på Öståsgården. Med personal de känner igen och möjlighet att ta med dem ut i ett område som de är bekanta med. Det finns så många humanitära fördelar, man kan inte bara räkna pengar, säger Eva Ivarsson.