2015-06-07 16:42

2015-06-07 16:42

Stenstalidskolan kritiseras i beslut av Skolinspektionen

SKOLINSPEKTIONEN: Åtgärder ska redovisas senast 30 september

Stenstalidskolan får kritik efter en tillsyn som Skolinspektionen gjort under våren. Enligt beslutet har skolan brister inom fyra av sex områden. Bland annat att skolan inte tar hänsyn till varje individs behov i undervisningen.

Skolinspektionen har hittat brister inom de fyra områdena undervisning och lärande, extra anpassningar och särskilt stöd, förutsättningar för lärande och trygghet, samt styrning och utveckling av verksamheten. Enligt Skolverkets statistik för årskurs nio läsåret 2013/14 var elevernas genomsnittliga meritvärde på skolan 201 jämfört med 215 i riket.

– Skolans genomsnittliga meritvärde har de senaste tre åren varit sjunkande, skriver Skolinspektionen.

Flickornas meritvärde var högre än genomsnittet, medan pojkarnas låg lägre i jämförelse med riket. Samtidigt nådde 79 procent av eleverna de lägsta kunskapskraven i jämförelse med 77 procent i riket. Enligt Skolinspektionen är en förutsättning för skolans utvecklingsarbete att kontinuerligt följa upp elevernas kunskapsresultat . Skolinspektionen bedömer att rektorn måste ta ett större ansvar för att bedriva ett arbete som består i planering, uppföljning och utveckling av utbildningen.

– Stenstalidskolan behöver ett långsiktigt och kontinuerligt kvalitetsarbete som också dokumenteras, vilket är nödvändigt för att kunna formulera åtgärder så att verksamheten utvecklas i riktning mot att nå de nationella målen.

Skolinepketkitonen konstaterar också att en stor andel av eleverna fått E i betyg, vilket man anser kan tyda på att skolan inte säkerställer att de elever som lätt når kunskapskraven ges utmaningar i sitt lärande.

Skolinspektionen har inget att anmärka på inom områdena bedömning och betygsättning samt trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling.

Skolinspektionen har hittat brister inom de fyra områdena undervisning och lärande, extra anpassningar och särskilt stöd, förutsättningar för lärande och trygghet, samt styrning och utveckling av verksamheten. Enligt Skolverkets statistik för årskurs nio läsåret 2013/14 var elevernas genomsnittliga meritvärde på skolan 201 jämfört med 215 i riket.

– Skolans genomsnittliga meritvärde har de senaste tre åren varit sjunkande, skriver Skolinspektionen.

Flickornas meritvärde var högre än genomsnittet, medan pojkarnas låg lägre i jämförelse med riket. Samtidigt nådde 79 procent av eleverna de lägsta kunskapskraven i jämförelse med 77 procent i riket. Enligt Skolinspektionen är en förutsättning för skolans utvecklingsarbete att kontinuerligt följa upp elevernas kunskapsresultat . Skolinspektionen bedömer att rektorn måste ta ett större ansvar för att bedriva ett arbete som består i planering, uppföljning och utveckling av utbildningen.

– Stenstalidskolan behöver ett långsiktigt och kontinuerligt kvalitetsarbete som också dokumenteras, vilket är nödvändigt för att kunna formulera åtgärder så att verksamheten utvecklas i riktning mot att nå de nationella målen.

Skolinepketkitonen konstaterar också att en stor andel av eleverna fått E i betyg, vilket man anser kan tyda på att skolan inte säkerställer att de elever som lätt når kunskapskraven ges utmaningar i sitt lärande.

Skolinspektionen har inget att anmärka på inom områdena bedömning och betygsättning samt trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling.