2015-06-03 06:00

2015-06-03 06:00

Inte bara att söka ett bygglov

PLANÄRENDE: Etablering kräver en detaljplan

Vasallen har för avsikt att bygga nytt för MM:s varuhusetablering i Kristinehamn, men då krävs en detaljplan.

Planarkitekt Johan Stensson redogjorde inför kommunstyrelsen för planarbetet med anledning av MM:s planerade etablering. De förväntade sig att få bygglov direkt, men det kräver detaljplan. Johan Stensson förklarade att det handlar om att få etableringsplanen och lagarna att stämma överens.

– Området är planlöst i dag, men vi har tagit ett planprogram med centrum och skola för området, sade han.

Ärendet kommer därför inte som någon komplett överraskning.

Vad som är tänkt är en köplada i vinkel mot Presterudsvägen med parkering mellan den och Lev vackert. Tanken är att det ska bli en trädallé mellan huset och gatan.

Adam Slottner (C) undrade varför detaljplanområdet även innefattade delar av Presterudsvägen. Något som förklaras av att det ska till en ny infart, vilket kräver en vänsterfil för att undvika köbildning.

Tekniska förvaltningen och planavdelningen för en dialog för att få bästa lösning utan att deras olika intressen kolliderar.

Lars Gustafsson (M) lyfte frågan om samrådsförfarande. Då han bara är ersättare gick yrkandet om att beslutet kring en granskning får vänta till det extra kommunstyrelsesammanträdet den 16 juni via Marie Oudin (M). Johan Stensson konstaterade att man ändå inte klarar de tidsgränser som länsstyrelsen har.

– Vad vi kan få in till dess är sakägarnas syn, inte myndigheternas, sade han.

Ett slutgiltigt beslut i september kring planen är fullgott för Vasallens behov.

Planarkitekt Johan Stensson redogjorde inför kommunstyrelsen för planarbetet med anledning av MM:s planerade etablering. De förväntade sig att få bygglov direkt, men det kräver detaljplan. Johan Stensson förklarade att det handlar om att få etableringsplanen och lagarna att stämma överens.

– Området är planlöst i dag, men vi har tagit ett planprogram med centrum och skola för området, sade han.

Ärendet kommer därför inte som någon komplett överraskning.

Vad som är tänkt är en köplada i vinkel mot Presterudsvägen med parkering mellan den och Lev vackert. Tanken är att det ska bli en trädallé mellan huset och gatan.

Adam Slottner (C) undrade varför detaljplanområdet även innefattade delar av Presterudsvägen. Något som förklaras av att det ska till en ny infart, vilket kräver en vänsterfil för att undvika köbildning.

Tekniska förvaltningen och planavdelningen för en dialog för att få bästa lösning utan att deras olika intressen kolliderar.

Lars Gustafsson (M) lyfte frågan om samrådsförfarande. Då han bara är ersättare gick yrkandet om att beslutet kring en granskning får vänta till det extra kommunstyrelsesammanträdet den 16 juni via Marie Oudin (M). Johan Stensson konstaterade att man ändå inte klarar de tidsgränser som länsstyrelsen har.

– Vad vi kan få in till dess är sakägarnas syn, inte myndigheternas, sade han.

Ett slutgiltigt beslut i september kring planen är fullgott för Vasallens behov.