2015-06-02 16:48

2015-06-02 16:48

Köper central tomt

NÄRINGSLIV: Kunskapsporten satsar vidare i Kristinehamn

Malmöbaserade fastighetsbolaget Kunskapsporten expanderar i Kristinehamn. Företaget köper två fastigheter av Värmlands Bil AB.

De fastigheter som är aktuella är Harren 3 och 4, det vill säga tomten intill trafikljuset i korsningen Skaraborgsvägen-Västra Ringvägen. Eller på kristinehamnska, gamla Valentinotomten. Det var där Värmlands Bil hade sin verksamhet innan flytten till Drevstaområdet och sedan har man ägt tomten av gammal vana.

– Nu kommer det en ny fastighetsägare med ett annat intresse för att utveckla tomten, säger Jenny Svensson, företrädare för ägarfamiljen till Värmlands Bil.

Kunskapsporten driver sedan flera år Kristinehamn arena med all verksamhet den innehåller. Företagets ambitioner med sitt övertagande av Värmlands Bils tomt är att fortsätta på den inslagna hälsovägen och rida vidare på hälsovågen.

– Nu planerar vi för att öka gymmöjligheterna för kristinehamnarna ytterligare genom en anläggning mitt i stan, säger Kunskapsportens vd Joakim Ollén i ett pressmeddelande.

Fastigheterna övertas omedelbart, dels genom bolagsköp och dels genom fastighetsförvärv. Totalt rör det sig om lokaler på 2 300 kvadratmeter som byter ägare.

– Vi vill vara en del av samhällsbyggandet och aktivt bidra till en positiv utveckling i Kristinehamn, avslutar Joakim Ollén.

De fastigheter som är aktuella är Harren 3 och 4, det vill säga tomten intill trafikljuset i korsningen Skaraborgsvägen-Västra Ringvägen. Eller på kristinehamnska, gamla Valentinotomten. Det var där Värmlands Bil hade sin verksamhet innan flytten till Drevstaområdet och sedan har man ägt tomten av gammal vana.

– Nu kommer det en ny fastighetsägare med ett annat intresse för att utveckla tomten, säger Jenny Svensson, företrädare för ägarfamiljen till Värmlands Bil.

Kunskapsporten driver sedan flera år Kristinehamn arena med all verksamhet den innehåller. Företagets ambitioner med sitt övertagande av Värmlands Bils tomt är att fortsätta på den inslagna hälsovägen och rida vidare på hälsovågen.

– Nu planerar vi för att öka gymmöjligheterna för kristinehamnarna ytterligare genom en anläggning mitt i stan, säger Kunskapsportens vd Joakim Ollén i ett pressmeddelande.

Fastigheterna övertas omedelbart, dels genom bolagsköp och dels genom fastighetsförvärv. Totalt rör det sig om lokaler på 2 300 kvadratmeter som byter ägare.

– Vi vill vara en del av samhällsbyggandet och aktivt bidra till en positiv utveckling i Kristinehamn, avslutar Joakim Ollén.