2015-05-18 17:38

2015-05-18 17:38

Skola utredde inte dödshot

KRISTINEHAMN: Skolinspektionen ger Kristinehamns kommun bakläxa

Sedan årskurs två har ett skolbarn i Kristinehamn fått utstå dödshot, slag och nedsättande kommentarer av andra elever, enligt elevens pappa.
Närvaron och resultaten har därför haltat.
Enligt Skolinspektionen har skolan inte gjort tillräckligt.

Det var i mars förra året som Skolinspektionen tog emot en anmälan från elevens förälder om att eleven kränkts i skolan och inte nått kunskapskraven i alla ämnen. På grund av skolsituationen har eleven även haft omfattande frånvaro.

Trots att skolan i Kristinehamn fick återkommande signaler om att eleven kände sig utanför och att eleven även blivit slagen och hotad till livet, gjordes ingen allsidig utredning, enligt Skolinspektionen.

Skyndsam utredning

Efter att ha granskat ärendet anser Skolinspektionen att kommunen och skolan brustit på flera punkter från 2010 till hösten 2014.

Senast den 28 augusti ska åtgärder ha vidtagits så att skollagens krav angående elevens rätt till särskilt stöd och rätt till utbildning samt skyldigheten att motverka kränkande behandling uppfylls.

Kristinehamns kommun ska bland annat se till att elevens behov av särskilt stöd och frånvaro utreds skyndsamt och att åtgärdsprogram följs upp.

Det var i mars förra året som Skolinspektionen tog emot en anmälan från elevens förälder om att eleven kränkts i skolan och inte nått kunskapskraven i alla ämnen. På grund av skolsituationen har eleven även haft omfattande frånvaro.

Trots att skolan i Kristinehamn fick återkommande signaler om att eleven kände sig utanför och att eleven även blivit slagen och hotad till livet, gjordes ingen allsidig utredning, enligt Skolinspektionen.

Skyndsam utredning

Efter att ha granskat ärendet anser Skolinspektionen att kommunen och skolan brustit på flera punkter från 2010 till hösten 2014.

Senast den 28 augusti ska åtgärder ha vidtagits så att skollagens krav angående elevens rätt till särskilt stöd och rätt till utbildning samt skyldigheten att motverka kränkande behandling uppfylls.

Kristinehamns kommun ska bland annat se till att elevens behov av särskilt stöd och frånvaro utreds skyndsamt och att åtgärdsprogram följs upp.