2015-05-08 06:00

2015-05-08 09:50

Fladdermöss mot vindkraft

LÄNSSTYRELSEN

För ett år sedan fick Eolus Vind AB klartecken att sätta upp 16 vindkraftverk på Ölmeåsen.

Beslutet kring vindparken hade då föregåtts av en lång rad protester från några av de närboende personerna.

I samband med miljöprövningen genomfördes en fladdermusinventering och Eolus Vind bedömdes verken påverkan på fladdermöss vara obetydlig.

Vid en genomgång av gamla papper har en närboende funnit två svar från Statens Veterinärmedicinska anstalt i Uppsala gällande två döda fladdermöss som hittades 2004. De visade sig vara av två arter där den ena 2010 betecknades som rödlistad i Sverige.

Med utgångspunkt från detta vill personen veta hur länsstyrelsen ser på saken, om det behövs ytterligare utredning eller begränsande åtgärder.

Beslutet kring vindparken hade då föregåtts av en lång rad protester från några av de närboende personerna.

I samband med miljöprövningen genomfördes en fladdermusinventering och Eolus Vind bedömdes verken påverkan på fladdermöss vara obetydlig.

Vid en genomgång av gamla papper har en närboende funnit två svar från Statens Veterinärmedicinska anstalt i Uppsala gällande två döda fladdermöss som hittades 2004. De visade sig vara av två arter där den ena 2010 betecknades som rödlistad i Sverige.

Med utgångspunkt från detta vill personen veta hur länsstyrelsen ser på saken, om det behövs ytterligare utredning eller begränsande åtgärder.