2015-04-21 14:54

2015-04-21 14:57

Samtal under stadsvandring

NÄRINGSLIVSDAGEN: Favorit i repris

Kristinehamns näringslivsklimat har haft en positiv utveckling sedan millennieskiftet, men de senaste åren har en viss stagnation märkts. Under tisdagen gick politiker och företagare runt i Kristinehamn och pratade om utvecklingen.

I grupper om två par gav de sig iväg. En av grupperna hade en extra företagare med sig eftersom Miljöpartiet inte hade lyckats få loss någon promenadsugen politiker. Frågan de hade att diskutera under promenaden var vilken eller vilka frågor som är viktiga för att utveckla Kristinehamns näringsliv.

Så började det

Svensk näringslivs regionchef Urban Svanberg hade då gett dem förutsättningarna för promenaden, men också en bakgrund till hur Kristinehamns näringslivsdag blev till.

– Ursprunget är vår årliga undersökning om företagsklimatet i de svenska kommunerna. Här satte man sig ner och diskuterade, vilket senare utvecklades till näringslivsdagen, säger han när grupperna återsamlas för redovisning och gemensam lunch.

Han tror att i förhållande till kommunens storlek kan det mycket väl vara landets största årligen återkommande näringslivsdag.

– Det är ett unikt arrangemang med en bra utveckling, säger Urban Svanberg.

De fyra grupperna redovisar var och en vad de pratat om under promenaden. Det är stor bredd på vad som kommer fram i redovisningen. Några har fokuserat på färre punkter, men då gått djupare in på dem. Andra har valt att få med så mycket som möjligt.

Finns en oro

Ett par grupper uttrycker viss oro över vad som ska hända med Näringslivssamverkan i den omorganisation som är på gång. Den nuvarande lösningen med en ekonomisk förening uppfyller som bekant inte laglighetskraven.

– Det är viktigt att vi får ha kvar ett företagarinflytande i den kommande organisationen så att det inte bara blir politiker och kommunfolk, säger Birger Hedberg från Västanås gård och LRF:s suppleant i Näringslivssamverkans styrelse.

Politikern Åke Thörnesjö (M) instämmer i oron.

Göra verkstad

En utveckling av landsbygden är också viktig ur ett näringslivsperspektiv, men att fånga upp ungdomar och inte minst utrikesfödda är också frågor att ta tag i.

– Många kommer från Syrien som var ett fullt fungerande land fram till kollapsen 2011, säger Samuel Carlén.

Urban Svanberg summerar redovisningen och kommer att sätta den på pränt.

– Sedan är det upp till er att se till att det blir verkstad av det hela. Historiskt sett har ni varit duktiga på det i Kristinehamn, avslutar han.

I grupper om två par gav de sig iväg. En av grupperna hade en extra företagare med sig eftersom Miljöpartiet inte hade lyckats få loss någon promenadsugen politiker. Frågan de hade att diskutera under promenaden var vilken eller vilka frågor som är viktiga för att utveckla Kristinehamns näringsliv.

Så började det

Svensk näringslivs regionchef Urban Svanberg hade då gett dem förutsättningarna för promenaden, men också en bakgrund till hur Kristinehamns näringslivsdag blev till.

– Ursprunget är vår årliga undersökning om företagsklimatet i de svenska kommunerna. Här satte man sig ner och diskuterade, vilket senare utvecklades till näringslivsdagen, säger han när grupperna återsamlas för redovisning och gemensam lunch.

Han tror att i förhållande till kommunens storlek kan det mycket väl vara landets största årligen återkommande näringslivsdag.

– Det är ett unikt arrangemang med en bra utveckling, säger Urban Svanberg.

De fyra grupperna redovisar var och en vad de pratat om under promenaden. Det är stor bredd på vad som kommer fram i redovisningen. Några har fokuserat på färre punkter, men då gått djupare in på dem. Andra har valt att få med så mycket som möjligt.

Finns en oro

Ett par grupper uttrycker viss oro över vad som ska hända med Näringslivssamverkan i den omorganisation som är på gång. Den nuvarande lösningen med en ekonomisk förening uppfyller som bekant inte laglighetskraven.

– Det är viktigt att vi får ha kvar ett företagarinflytande i den kommande organisationen så att det inte bara blir politiker och kommunfolk, säger Birger Hedberg från Västanås gård och LRF:s suppleant i Näringslivssamverkans styrelse.

Politikern Åke Thörnesjö (M) instämmer i oron.

Göra verkstad

En utveckling av landsbygden är också viktig ur ett näringslivsperspektiv, men att fånga upp ungdomar och inte minst utrikesfödda är också frågor att ta tag i.

– Många kommer från Syrien som var ett fullt fungerande land fram till kollapsen 2011, säger Samuel Carlén.

Urban Svanberg summerar redovisningen och kommer att sätta den på pränt.

– Sedan är det upp till er att se till att det blir verkstad av det hela. Historiskt sett har ni varit duktiga på det i Kristinehamn, avslutar han.