2015-04-21 17:51

2015-04-21 17:53

19 personer varslas

NÄRINGSLIV: Scana Energy gör personalnedskärningar

Scana Energy varslar 19 personer om uppsägning.
– Det är framför allt den kraftiga nedgången inom vårt olja- och gassegment den senaste perioden som föranleder neddragningen, förklarar Sören Andersson, vd vid Scana Energy.

I Scana Energy AB ingår de tre bolagen Scana Steel Björneborg AB, Scana Machining AB och Scana Subsea AB. Varslet omfattar totalt 19 personer och berör till största delen Björneborg.

– Det är nio varsel på Machining och tio varsel på Scana Steel i Björneborg, säger Sören Andersson.

18 kollektivanställda och en tjänsteman berörs.

Orsaken till neddragningarna är den lägre aktiviteten inom flera av de marknader där Scana Energys bolag opererar. Personalreduceringen görs för att bemöta situationen samt öka konkurrenskraften och lönsamheten.

Hur ser ni på framtiden?

– Inom framför allt olja och gas ser det väldigt tungt ut just nu, men vi hoppas naturligtvis på en ljusning, säger Sören Andersson.

Han menar samtidigt att det är mycket svårbedömt om och när en vändning kan komma.

Personalen informerades om varslet under tisdagseftermiddagen.

I Scana Energy AB ingår de tre bolagen Scana Steel Björneborg AB, Scana Machining AB och Scana Subsea AB. Varslet omfattar totalt 19 personer och berör till största delen Björneborg.

– Det är nio varsel på Machining och tio varsel på Scana Steel i Björneborg, säger Sören Andersson.

18 kollektivanställda och en tjänsteman berörs.

Orsaken till neddragningarna är den lägre aktiviteten inom flera av de marknader där Scana Energys bolag opererar. Personalreduceringen görs för att bemöta situationen samt öka konkurrenskraften och lönsamheten.

Hur ser ni på framtiden?

– Inom framför allt olja och gas ser det väldigt tungt ut just nu, men vi hoppas naturligtvis på en ljusning, säger Sören Andersson.

Han menar samtidigt att det är mycket svårbedömt om och när en vändning kan komma.

Personalen informerades om varslet under tisdagseftermiddagen.