2015-04-14 14:38

2015-04-14 14:38

Inget dubbdäcksförbud

MEDBORGARFÖRSLAG

Kommunen har fått in ett medborgarförslag som föreslår förbud för användande av dubbdäck på kommunens egna fordon.
Det föreslås nu få avslag.

I medborgarförslaget lyfts flera hälsorisker kring användning av dubbdäck fram, som att partiklar från vägbeläggning i samband med användandet av dubbdäck är skadliga för miljö och människors hälsa.

Sedan medborgarförslaget inlämnades har kommunen i samband med sin senaste upphandling av personbilar ställt krav på att friktionsdäck ska ingå som grundutrustning.

Tidigare var grundutrustningen dubbade vinterdäck. Men anledning av det gör kommunstyrelsens arbetsutskott bedömningen att ett generellt förbud i dagsläget inte är realistiskt. Dubbade däck anses dessutom vara att föredra när fordonet främst ska användas utanför tätorten, men politikerna instämmer i att det finns många fördelar med friktionsdäck på flertalet av kommunbilarna.

Sista ordet om medborgarförslaget har kommunstyrelsen.

I medborgarförslaget lyfts flera hälsorisker kring användning av dubbdäck fram, som att partiklar från vägbeläggning i samband med användandet av dubbdäck är skadliga för miljö och människors hälsa.

Sedan medborgarförslaget inlämnades har kommunen i samband med sin senaste upphandling av personbilar ställt krav på att friktionsdäck ska ingå som grundutrustning.

Tidigare var grundutrustningen dubbade vinterdäck. Men anledning av det gör kommunstyrelsens arbetsutskott bedömningen att ett generellt förbud i dagsläget inte är realistiskt. Dubbade däck anses dessutom vara att föredra när fordonet främst ska användas utanför tätorten, men politikerna instämmer i att det finns många fördelar med friktionsdäck på flertalet av kommunbilarna.

Sista ordet om medborgarförslaget har kommunstyrelsen.