2015-04-14 14:59

2015-04-14 14:59

Ingen flytt av båtupplag

MEDBORGARFÖRSLAG

Kommunstyrelsens arbetsutskott är inte intresserade av att flytta båtupplaget och sjösättning vid Kapurja till Sjöängen, mellan campingen och reningsverket, och föreslår därför att medborgarförslaget på temat ska avslås.

Förslagsställaren menade att båtupplaget bör flytta smed tanke på att det ska byggas farthinder längs Vålösundsvägen som är stort förtret för alla båttransporter, samt att båttransporterna vid en flytt slipper att korsa Vålösundsvägen vid sjösättning varje gång.

Förslagsställaren menade att båtupplaget bör flytta smed tanke på att det ska byggas farthinder längs Vålösundsvägen som är stort förtret för alla båttransporter, samt att båttransporterna vid en flytt slipper att korsa Vålösundsvägen vid sjösättning varje gång.