2015-04-14 14:59

2015-04-14 14:59

Inga mer sommarjobbspengar

SOCIALNÄMNDEN

Socialnämnden har ansökt om tilläggsanslag på en miljon kronor för att ordna sommarjobb för gymnasieungdomar.
Pengarna kommer sannolikt inte att beviljas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger ett första nej. Motiveringen är att nämnden självt kunnat konstatera att projektet med syfte att erbjuda arbete till de ungdomar som slutfört sin gymnasieutbildning och som ansökte om försörjningsstöd inte fallit väl ut.

Att då ersätta detta med att erbjuda elever i gymnasieskolan sommarjobb är inte aktuellt menar arbetsutskottet, eftersom skolan redan har som uppdrag att erbjuda sommarjobb.

.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger ett första nej. Motiveringen är att nämnden självt kunnat konstatera att projektet med syfte att erbjuda arbete till de ungdomar som slutfört sin gymnasieutbildning och som ansökte om försörjningsstöd inte fallit väl ut.

Att då ersätta detta med att erbjuda elever i gymnasieskolan sommarjobb är inte aktuellt menar arbetsutskottet, eftersom skolan redan har som uppdrag att erbjuda sommarjobb.

.