2015-04-14 14:31

2015-04-14 14:31

Bygger inget sjuvåningshus

RAGGARTORGET

Medborgarförslag om att bygga ett sjuvåningshus på det så kallade Raggartorget i kvarteret Sirius går mot avslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott säger nej till förslaget som innebär ett hus som innehåller såväl parkeringshus som butikslokaler och bostäder.

På Raggartorget tillåter inte gällande detaljplan bostäder och kommunen bygger heller inga sådana i egen regi till annat än egna verksamheter. Men, om en intressent presenterar en konkret projektidé kommer planavdelningen att medverka till att ta fram en ny detaljplan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott säger nej till förslaget som innebär ett hus som innehåller såväl parkeringshus som butikslokaler och bostäder.

På Raggartorget tillåter inte gällande detaljplan bostäder och kommunen bygger heller inga sådana i egen regi till annat än egna verksamheter. Men, om en intressent presenterar en konkret projektidé kommer planavdelningen att medverka till att ta fram en ny detaljplan.