2015-04-13 06:00

2015-04-13 07:31

Är emot fria glasögon

ÖPPET BREV: Synskadade skriver till regeringen

Vad är egentligen hjälpmedel? Synskadades riksförbunds lokalavdelning i östra Värmland vill att regeringen svarar på den frågan.

Anledningen till SRF:s frågeställning är att det i regeringens vårbudget finns ett förslag om att barn mellan 7 och 19 år ska ha rätt till gratis glasögon. Det möjliggörs genom att man vidgar begreppet hjälpmedel till att även omfatta glasögon för ovan nämnda grupp.

Enligt SRF kräver begreppet hjälpmedel att glasögonen inte ger patienten full syn. I Värmland fanns tidigare gratis glasögon för personer upp till 19 år, men det togs bort då man inte ansåg det vara ett tekniskt hjälpmedel. Alltså stick i stäv med vad regeringen nu föreslår.

SRF östra Värmland menar att det känns stötande att ge glasögon till någon som bara behöver en liten korrigering av synen.

– Den familj som har så dålig ekonomi så att glasögon inte ryms i budgeten kan gå till socialen, skriver man.

Brevet är antaget av SRF östra Värmlands årsmöte.

Anledningen till SRF:s frågeställning är att det i regeringens vårbudget finns ett förslag om att barn mellan 7 och 19 år ska ha rätt till gratis glasögon. Det möjliggörs genom att man vidgar begreppet hjälpmedel till att även omfatta glasögon för ovan nämnda grupp.

Enligt SRF kräver begreppet hjälpmedel att glasögonen inte ger patienten full syn. I Värmland fanns tidigare gratis glasögon för personer upp till 19 år, men det togs bort då man inte ansåg det vara ett tekniskt hjälpmedel. Alltså stick i stäv med vad regeringen nu föreslår.

SRF östra Värmland menar att det känns stötande att ge glasögon till någon som bara behöver en liten korrigering av synen.

– Den familj som har så dålig ekonomi så att glasögon inte ryms i budgeten kan gå till socialen, skriver man.

Brevet är antaget av SRF östra Värmlands årsmöte.