2015-04-10 15:05

2015-04-10 15:09

Kräver skadestånd av kommunen

ÖVERSVÄMNINGEN

Kristinehamns kommun har fått in ytterligare ersättningsanspråk efter den stora översvämningen i augusti ifjol.
En fastighetsägare i kommunen har lämnat in anspråk på ersättning på totalt 43 000 kronor.

Det handlar om självrisk på 10 000 kronor, återställande av slänt för 14 000 kronor, återställande av gräsmatta och plattor för 9 000 kronor och gräs, buskar och plantor för 10 000 kronor.

Fastighetsägaren anser att kommunen är ansvarig eftersom den gjort en felaktig bedömning av mängden vatten som kan uppkomma i vattensystemet när regnmängderna är över normala dygnsnederbörder. Vattensystemet förbi det egna bostadsområdet har vidare varit bristfälligt rensat, menar fastighetsägaren och anser därmed att det inte haft sin fulla kapacitet, vilket förvärrade skadorna.

Kjell Martinsson

Det handlar om självrisk på 10 000 kronor, återställande av slänt för 14 000 kronor, återställande av gräsmatta och plattor för 9 000 kronor och gräs, buskar och plantor för 10 000 kronor.

Fastighetsägaren anser att kommunen är ansvarig eftersom den gjort en felaktig bedömning av mängden vatten som kan uppkomma i vattensystemet när regnmängderna är över normala dygnsnederbörder. Vattensystemet förbi det egna bostadsområdet har vidare varit bristfälligt rensat, menar fastighetsägaren och anser därmed att det inte haft sin fulla kapacitet, vilket förvärrade skadorna.

Kjell Martinsson