2015-04-10 06:00

2015-04-10 10:56

84 474 gästnätter i Kristinehamn

TURISM: Nytt rekord under fjolåret

Tillväxtverket/SCB sammanställer årligen statistik över antalet gästnätter. 2014 var ett rekordår för Kristinehamn.
– Vi kan tacka föreningslivet för en stor del av ökningen, säger turistchef Mats Öhman.

I kommunens besöksplan lyfts just gästnätter fram som någonting man ska jobba med och det finns en uttalad politisk vilja att de ska öka. De senaste åren har haft en positiv utveckling och 2014 är inget undantag. När siffrorna från Tillväxtverket/SCB summeras visar de på nytt rekord.

– Men det är statistik som vi kanske ändå ska ta med en liten nypa salt när det gäller exaktheten, säger Mats Öhman.

SCB har i sitt register för kommersiella gästnätter tolv anläggningar i Kristinehamns kommun. Uppgifterna i registret bygger på att anläggningarna själva sköter inrapporteringen, vilket inte alltid sker. I stället gör SCB en uppskattning av antalet.

– Vi har påpekat detta för dem som driver anläggningarna och jag tror att det skett en förbättring, säger Mats Öhman.

Att det har skett en ökning råder däremot ingen tvekan om.

Gästhamnen saknas

I statistiken saknas dock en betydande aktör, gästhamnen. Den ingår inte i SCB:s register, men bidrar med närmare 6 000 gästnätter.

– Räknar vi med dem hade vi över 90 000 gästnätter i Kristinehamn förra året. Omsätt det i pengar och hur mycket de spenderar när de är här så förstår du att det genererar arbetstillfällen, säger Mats Öhman.

En starkt bidragande orsak till att gästnätterna ökar är idrottsturismen. Mats Öhman stämde efter en av vinterns hockeycuper av med ett hotell och fick veta att de hade 48 gästnätter direkt kopplade till cupen.

– I sommar har vi Picassojubileum och SM i skytte som kommer att ge gästnätter. Jag tror på rekord 2015 också, avslutar han.

I kommunens besöksplan lyfts just gästnätter fram som någonting man ska jobba med och det finns en uttalad politisk vilja att de ska öka. De senaste åren har haft en positiv utveckling och 2014 är inget undantag. När siffrorna från Tillväxtverket/SCB summeras visar de på nytt rekord.

– Men det är statistik som vi kanske ändå ska ta med en liten nypa salt när det gäller exaktheten, säger Mats Öhman.

SCB har i sitt register för kommersiella gästnätter tolv anläggningar i Kristinehamns kommun. Uppgifterna i registret bygger på att anläggningarna själva sköter inrapporteringen, vilket inte alltid sker. I stället gör SCB en uppskattning av antalet.

– Vi har påpekat detta för dem som driver anläggningarna och jag tror att det skett en förbättring, säger Mats Öhman.

Att det har skett en ökning råder däremot ingen tvekan om.

Gästhamnen saknas

I statistiken saknas dock en betydande aktör, gästhamnen. Den ingår inte i SCB:s register, men bidrar med närmare 6 000 gästnätter.

– Räknar vi med dem hade vi över 90 000 gästnätter i Kristinehamn förra året. Omsätt det i pengar och hur mycket de spenderar när de är här så förstår du att det genererar arbetstillfällen, säger Mats Öhman.

En starkt bidragande orsak till att gästnätterna ökar är idrottsturismen. Mats Öhman stämde efter en av vinterns hockeycuper av med ett hotell och fick veta att de hade 48 gästnätter direkt kopplade till cupen.

– I sommar har vi Picassojubileum och SM i skytte som kommer att ge gästnätter. Jag tror på rekord 2015 också, avslutar han.