2015-04-08 10:07

2015-04-08 10:07

Skolor granskas i Kristinehamn

KRISTINEHAMN

Skolinspektionen startar nu en tillsyn av hur politiker och förvaltningen i Kristinehamns kommun tar ansvar för kommunens skolor, förskolor, fritidshem och vuxenutbildning.

I varje beslut beskriver Skolinspektionen de eventuella brister som ansvariga måste rätta till för att leva upp till skollagens krav.

De kommer även att besöka och granska ett urval av kommunens skolor under april och maj månad:

Björneborgsskolan (grundskolan), Brogårdsgymnasiet (gymnasieskolan), Grunnebackaskolan (grundskolan), Hacklehem (grundsärskolan), Presterudsgymnasiet (gymnasieskolan), Stenstalid (grundsärskolan) samt Stenstalidskolan (grundskolan).

I varje beslut beskriver Skolinspektionen de eventuella brister som ansvariga måste rätta till för att leva upp till skollagens krav.

De kommer även att besöka och granska ett urval av kommunens skolor under april och maj månad:

Björneborgsskolan (grundskolan), Brogårdsgymnasiet (gymnasieskolan), Grunnebackaskolan (grundskolan), Hacklehem (grundsärskolan), Presterudsgymnasiet (gymnasieskolan), Stenstalid (grundsärskolan) samt Stenstalidskolan (grundskolan).