2015-04-08 06:00

2015-04-08 06:00

Då blev det ännu sämre

BOTTENBETYG: Svarade dåligt i telefonen

Alla försvann. Plötsligt försvann hela personalkatalogen på Kristinehamns kommuns hemsida.
Dagarna innan hade kommunen fått svidande kritik för att den är sämre än andra på att svara i telefon.

– Flera har hört av sig om detta, säger kommunledningschefen Peter Eskebrink.

En mycket arg person kontaktade NKP:

– Gör något. Rena skandalen att försämra för oss som vill någon tjänsteman. Men det är kanske meningen med det; att vi inte ska få tag i dem?

Kommunens informationschef Carina Wrangberth förklarade före påsk för NKP att den som söker en person på kommunen ska ringa till växeln eller skicka ett mejl på förnamn.efternamn@kristinehamn.se.

Det förutsätter att man vet hur personen stavar sitt namn. Dessutom går det bara att ringa de tider växeln är öppen, trots att många på förvaltningarna har flextid och kan finnas på arbetsplatsen mellan 12 och 13.

– Vi stängde växeln för att det inte fanns någon att koppla till, förklarar Eskebrink, som inte har någon egen uppfattning i frågan.

Däremot är han intresserad av att det ska fungera. Vissa befattningshavare finns på de olika förvaltningarnas flikar under hemsidan.

– Men jag har förståelse för att man i en liten kommun som Kristinehamn får en personlig kontakt, som man gärna återkommer till.

Det finns grund för det. Vid en undersökning gjord i december visade det sig att kommunen var betydligt sämre än andra att svara på frågor i telefonen. Särskilt kommunledningen som inte gav ett enda acceptabelt svar på hela månaden!

Däremot var växeln riktigt bra. Och mer kommer den få att göra, när nu hela personalkatalogen försvunnit. Kvar finns vara växelnumret och epost-adressen.

Orsaken till det är att servern med alla anställda och mejladresser ligger på en server som ska släckas ner i sommar. Den katalogen uppdaterades manuellt, om en anställd ”glömde bort” detta var uppgifterna inaktuella.

– Den är varken heltäckande eller arbetsmässigt försvarbar, säger informationschefen Wrangberth, som har gjort en liten undersökning som ger vid handen att det inte är en vanlig tjänst på kommuners hemsidor.

– Flera har hört av sig om detta, säger kommunledningschefen Peter Eskebrink.

En mycket arg person kontaktade NKP:

– Gör något. Rena skandalen att försämra för oss som vill någon tjänsteman. Men det är kanske meningen med det; att vi inte ska få tag i dem?

Kommunens informationschef Carina Wrangberth förklarade före påsk för NKP att den som söker en person på kommunen ska ringa till växeln eller skicka ett mejl på förnamn.efternamn@kristinehamn.se.

Det förutsätter att man vet hur personen stavar sitt namn. Dessutom går det bara att ringa de tider växeln är öppen, trots att många på förvaltningarna har flextid och kan finnas på arbetsplatsen mellan 12 och 13.

– Vi stängde växeln för att det inte fanns någon att koppla till, förklarar Eskebrink, som inte har någon egen uppfattning i frågan.

Däremot är han intresserad av att det ska fungera. Vissa befattningshavare finns på de olika förvaltningarnas flikar under hemsidan.

– Men jag har förståelse för att man i en liten kommun som Kristinehamn får en personlig kontakt, som man gärna återkommer till.

Det finns grund för det. Vid en undersökning gjord i december visade det sig att kommunen var betydligt sämre än andra att svara på frågor i telefonen. Särskilt kommunledningen som inte gav ett enda acceptabelt svar på hela månaden!

Däremot var växeln riktigt bra. Och mer kommer den få att göra, när nu hela personalkatalogen försvunnit. Kvar finns vara växelnumret och epost-adressen.

Orsaken till det är att servern med alla anställda och mejladresser ligger på en server som ska släckas ner i sommar. Den katalogen uppdaterades manuellt, om en anställd ”glömde bort” detta var uppgifterna inaktuella.

– Den är varken heltäckande eller arbetsmässigt försvarbar, säger informationschefen Wrangberth, som har gjort en liten undersökning som ger vid handen att det inte är en vanlig tjänst på kommuners hemsidor.