2015-04-07 14:58

2015-04-07 15:52

Pengarna räcker inte till allt

KOMMUNEN: Mindre barngrupper skjuts på framtiden

Skolnämnden har begärt 21,6 miljoner kronor extra i år. Socialnämnden har aviserat att den behöver 19 miljoner kronor extra.
Dessutom finns önskemål från andra nämnder som gör att totalsumman för extrabehoven landar på 44,2 miljoner kronor.
I det förslag som kommunstyrelsen ställde sig bakom under tisdagen beviljas lite drygt hälften.

Kristinehamns kommun gjorde ett bra resultat under fjolåret, trots extraordinära utgifter på dryga sex miljoner kronor för den stora översvämningen.

Kommunen gick plus med 24,4 miljoner kronor, vilket kan jämföras med budgeterat resultat på 6,4 miljoner kronor. Resultatet är en följd av att nämnderna inte dragit över sina budgetar samt av att kommunen fått in engångsintäkter på sammantaget 9,2 miljoner kronor.

Ungefär 80 procent av kommunens kostnader ligger i socialnämnden och skolnämnden, som är de klart största verksamheterna.

– Vi omsluter drygt 1,5 miljarder kronor årligen och producerar verksamhet för 4,2 miljoner kronor per dygn, förklarar ekonomichefen Morgan Persson.

Bolagen går plus

Investeringsnivå för 2014 låg på nära 109 miljoner kronor. De stora posterna var Djurgårdsskolan, gästhamnen, renhållningsverket och skärgården.

– Nivån är väldigt hög och kommer vara hög några år framöver, kommenterar ekonomichefen.

Resultatet för fjolåret innebär att kommunen når målet långsiktigt god ekonomi. Och det medger att kommunen kan fortsätta avsätta pengar för framtida pensionsutbetalningar, så kallad partiell inlösen. Beloppet för 2014 hamnar på tio miljoner kronor.

Även de kommunala bolagen gick plus under 2014. Kristinehamnsbostäder AB landade på 6,9 miljoner kronor, industrifastighetsbolaget AKI gick plus 6,2 miljoner kronor, Kristinehamns Elnät AB gick plus 8,7 miljoner kronor, Kristinehamns Fjärrnät AB gick plus 2,4 miljoner kronor och Kristinehamns Energi AB slutade på plus 0,4 miljoner kronor.

Mindre barngrupper

Men trots de goda siffrorna för 2014 är det tufft att få pengarna att räcka till i år för alla behov som nämnderna har.

Av önskade dryga 44 miljoner kronor anser kommunstyrelsen att 21.3 miljoner kronor kan beviljas i driftbidrag samt att 3,3 miljoner kronor kan beviljas som investeringsmedel.

Det innebär att skolnämnden inte får några pengar för mindre barngrupper, i år. Men i övrigt tillgodoses önskemålen från nämnden.

För socialnämndens del blir det inga extrapengar för ökade kostnader för placeringar av barn och vuxna enligt LSS. Men nio miljoner kronor reserveras för behovet. Om det kvarstår kommer pengarna tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter,

Det är genom ombudgeteringar som pengar kan frigöras för de behov som aviserats. Det handlar bland annat om högre skatteintäkter, lägre arbetsgivareavgifter för unga under 26 år, försäljning av fastigheter och investeringar som fördröjts.

– Men det är väldigt tajt just nu, understryker Morgan Persson.

Kristinehamns kommun gjorde ett bra resultat under fjolåret, trots extraordinära utgifter på dryga sex miljoner kronor för den stora översvämningen.

Kommunen gick plus med 24,4 miljoner kronor, vilket kan jämföras med budgeterat resultat på 6,4 miljoner kronor. Resultatet är en följd av att nämnderna inte dragit över sina budgetar samt av att kommunen fått in engångsintäkter på sammantaget 9,2 miljoner kronor.

Ungefär 80 procent av kommunens kostnader ligger i socialnämnden och skolnämnden, som är de klart största verksamheterna.

– Vi omsluter drygt 1,5 miljarder kronor årligen och producerar verksamhet för 4,2 miljoner kronor per dygn, förklarar ekonomichefen Morgan Persson.

Bolagen går plus

Investeringsnivå för 2014 låg på nära 109 miljoner kronor. De stora posterna var Djurgårdsskolan, gästhamnen, renhållningsverket och skärgården.

– Nivån är väldigt hög och kommer vara hög några år framöver, kommenterar ekonomichefen.

Resultatet för fjolåret innebär att kommunen når målet långsiktigt god ekonomi. Och det medger att kommunen kan fortsätta avsätta pengar för framtida pensionsutbetalningar, så kallad partiell inlösen. Beloppet för 2014 hamnar på tio miljoner kronor.

Även de kommunala bolagen gick plus under 2014. Kristinehamnsbostäder AB landade på 6,9 miljoner kronor, industrifastighetsbolaget AKI gick plus 6,2 miljoner kronor, Kristinehamns Elnät AB gick plus 8,7 miljoner kronor, Kristinehamns Fjärrnät AB gick plus 2,4 miljoner kronor och Kristinehamns Energi AB slutade på plus 0,4 miljoner kronor.

Mindre barngrupper

Men trots de goda siffrorna för 2014 är det tufft att få pengarna att räcka till i år för alla behov som nämnderna har.

Av önskade dryga 44 miljoner kronor anser kommunstyrelsen att 21.3 miljoner kronor kan beviljas i driftbidrag samt att 3,3 miljoner kronor kan beviljas som investeringsmedel.

Det innebär att skolnämnden inte får några pengar för mindre barngrupper, i år. Men i övrigt tillgodoses önskemålen från nämnden.

För socialnämndens del blir det inga extrapengar för ökade kostnader för placeringar av barn och vuxna enligt LSS. Men nio miljoner kronor reserveras för behovet. Om det kvarstår kommer pengarna tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter,

Det är genom ombudgeteringar som pengar kan frigöras för de behov som aviserats. Det handlar bland annat om högre skatteintäkter, lägre arbetsgivareavgifter för unga under 26 år, försäljning av fastigheter och investeringar som fördröjts.

– Men det är väldigt tajt just nu, understryker Morgan Persson.