2015-04-01 06:00

2015-06-26 09:09

Sjöbefälen kollade kajen

SJÖFART: "Vänern blir sommarens höjdpunkt"

Ostindiefararen Götheborg kommer att ge sig ut på turné i sommar. Hon lättar ankar från Göteborg i början av juni och kommer inte tillbaka förrän i september. Juli månad tillbringas i Vänern.

Det är inför sommarens besök som tre man från Ostindiska kompaniet besöker Kristinehamn under måndagen. Kapten Carsten Hedlund, överstyrman August Jansson och projektledare Emanuel Persson ser alla tre fram emot sommarens äventyr.

– Vi har besökt de flesta svenska städer längs kusten och när vi planerade sommaren funderade vi på inlandet. Då visade det sig att Vänern var fullt möjlig att besöka, säger Emanuel Persson.

Hög båt

Men det är inte helt bekymmerslöst att ge sig upp i Vänern. Det finns ju vissa begränsningar höjdmässigt att ta hänsyn till. För att klara sig igenom slussarna i Trollhättan krävs det att riggen tas ner.

– Det görs varje höst så det är vi vana vid. Skillnaden är att vi då har två veckor på oss, nu ska vi göra det på en dag, säger August Jansson.

De uträkningar som har gjorts visar att det är fullt möjligt att klara av det och därför har man också beslutat sig för att genomföra utmaningen.

Imponeras

Ostindiefararna har också hunnit med en tur ut i skärgården för att se inseglingsvägen till Kristinehamn och August Jansson är imponerad:

– Så många båtplatser. Det måste vara en fantastisk syn på sommaren.

Kapten Hedlund ser också fram emot att segla på Vänern med Götheborg och också han lyfter Vålösundets fördelar.

– Det är som gjort för en insegling med ostindiefararen med så många åskådarplatser efter vägen.

Blir det segel på vägen in?

– Vår ambition är att alltid gå med segel, men jag vill inte lova för mycket. Det beror på väderförhållanden. Vi kommer att gå för motor, men sätter kanske något segel för syns skull, svarar August Jansson.

Han konstaterar att det är ganska korta transportsträckor på Vänern och att sätta segel är en tidsödande uppgift.

– Vi hinner knappt sätta segel innan vi är framme, säger han.

Ostindiefararen har en besättning på 76 man, varav 60 är volontärer. De mönstrar på för en vecka i taget, så det blir två byten under tiden på Vänern. Den som vill kan lägga in en ansökan om att få vara med.

– Att få vara en del av besättningen är en upplevelse och mycket berikande, säger Carsten Hedlund.

Mats Öhman hoppas på en bred uppslutning av fritidsbåtar när Götheborg kommer hit den 7 juli. Ankomsten är beräknad till klockan 14.

Visa respekt

Det är dock av stor vikt att små båtar visar respekt för bjässen som ska fram.

– Men med lite självbevarelsedrift och gott sjömanskap ska det inte vara någon fara, säger Carsten Hedlund.

Han och hans besättning ser fram emot besöket lika mycket som vi gör.

– Vänern blir sommaren höjdpunkt och inseglingen till Kristinehamn kan bli magisk, säger Emanuel Persson.

Det är inför sommarens besök som tre man från Ostindiska kompaniet besöker Kristinehamn under måndagen. Kapten Carsten Hedlund, överstyrman August Jansson och projektledare Emanuel Persson ser alla tre fram emot sommarens äventyr.

– Vi har besökt de flesta svenska städer längs kusten och när vi planerade sommaren funderade vi på inlandet. Då visade det sig att Vänern var fullt möjlig att besöka, säger Emanuel Persson.

Hög båt

Men det är inte helt bekymmerslöst att ge sig upp i Vänern. Det finns ju vissa begränsningar höjdmässigt att ta hänsyn till. För att klara sig igenom slussarna i Trollhättan krävs det att riggen tas ner.

– Det görs varje höst så det är vi vana vid. Skillnaden är att vi då har två veckor på oss, nu ska vi göra det på en dag, säger August Jansson.

De uträkningar som har gjorts visar att det är fullt möjligt att klara av det och därför har man också beslutat sig för att genomföra utmaningen.

Imponeras

Ostindiefararna har också hunnit med en tur ut i skärgården för att se inseglingsvägen till Kristinehamn och August Jansson är imponerad:

– Så många båtplatser. Det måste vara en fantastisk syn på sommaren.

Kapten Hedlund ser också fram emot att segla på Vänern med Götheborg och också han lyfter Vålösundets fördelar.

– Det är som gjort för en insegling med ostindiefararen med så många åskådarplatser efter vägen.

Blir det segel på vägen in?

– Vår ambition är att alltid gå med segel, men jag vill inte lova för mycket. Det beror på väderförhållanden. Vi kommer att gå för motor, men sätter kanske något segel för syns skull, svarar August Jansson.

Han konstaterar att det är ganska korta transportsträckor på Vänern och att sätta segel är en tidsödande uppgift.

– Vi hinner knappt sätta segel innan vi är framme, säger han.

Ostindiefararen har en besättning på 76 man, varav 60 är volontärer. De mönstrar på för en vecka i taget, så det blir två byten under tiden på Vänern. Den som vill kan lägga in en ansökan om att få vara med.

– Att få vara en del av besättningen är en upplevelse och mycket berikande, säger Carsten Hedlund.

Mats Öhman hoppas på en bred uppslutning av fritidsbåtar när Götheborg kommer hit den 7 juli. Ankomsten är beräknad till klockan 14.

Visa respekt

Det är dock av stor vikt att små båtar visar respekt för bjässen som ska fram.

– Men med lite självbevarelsedrift och gott sjömanskap ska det inte vara någon fara, säger Carsten Hedlund.

Han och hans besättning ser fram emot besöket lika mycket som vi gör.

– Vänern blir sommaren höjdpunkt och inseglingen till Kristinehamn kan bli magisk, säger Emanuel Persson.