2015-03-27 06:00

2015-03-27 06:00

Mindre tapp än snittet

SVENSKA KYRKAN: Andelen döpta har ökat

Utträde. Under fjolåret valde 108 personer i Kristinehamns kommun att gå ur Svenska kyrkan. Procentuellt sett är det ett mindre tapp än för landet som helhet. Av samtliga kristinehamnare i kommunens fem församlingar är 70 procent medlemmar i Svenska kyrkan.

I hela Sverige har Svenska kyrkan 6,3 miljoner medlemmar, enligt ny statistik som kyrkan själv redovisar. Det innebär att 65 procent av invånarna i landet är medlemmar.

Karlstad stift, där Kristinehamns kommun ingår, har landets näst högsta medlemsantal, procentuellt sett. I stiftet är 75 procent av invånarna medlemmar i Svenska kyrkan. Enbart Luleå stift har fler medlemmar procentuellt sett, med 75,5 procent.

Starkt stift

När det gäller aktiva utträden har Karlstad stift det minsta tappet i hela landet med 0,60 procent av medlemmarna som lämnade kyrkan under 2014.

Totalt i Sverige lämnade 0,76 procent av medlemmarna Svenska kyrkan under 2014. I Kristinehamn valde 0,64 procent av medlemmarna att aktivt träda ur Svenska kyrkan under året.

Siffrorna visar också att betydligt färre valde att aktivt lämna 2014 jämfört med 2013. För Kristinehamns kommun handlar det om en minskning med 100 utträden jämfört med året innan, då alltså 210 aktivt gick ur kyrkan.

Minskningen var väntad eftersom 2013 var ett kyrkovalsår, då utträdessiffrorna brukar öka.

Jämfört med 2010, som också var året efter ett kyrkovalsår, var det dessutom något färre medlemmar som begärde utträde under 2014.

Fler döps

Kyrkan redovisar också hur många som döpts under året. I hela landet rörde det sig om cirka 53 000 dop i Svenska kyrkan. Andelen döpta av alla födda var 46 procent. Bland barn med minst en förälder som är medlem var andelen 68 procent.

För Kristinehamns kommun är siffrorna högre. 58 procent av alla som föddes under året döptes. Det handlar om 130 barn av totalt 225 födda, enligt kyrkans statistik. Av de Kristinehamnsbarn som hade minst en förälder som är medlem i Svenska kyrkan döptes 74 procent.

Lokalt har andelen dop ökat. 2010 var det 54 procent av alla födda det året som döptes. Det året var Kristinehamn sämst i Värmland på dop. Enligt senaste siffrorna har Kristinehamn nu gått om Karlstad och Årjäng i andelen döpta av alla födda.

I hela Sverige har Svenska kyrkan 6,3 miljoner medlemmar, enligt ny statistik som kyrkan själv redovisar. Det innebär att 65 procent av invånarna i landet är medlemmar.

Karlstad stift, där Kristinehamns kommun ingår, har landets näst högsta medlemsantal, procentuellt sett. I stiftet är 75 procent av invånarna medlemmar i Svenska kyrkan. Enbart Luleå stift har fler medlemmar procentuellt sett, med 75,5 procent.

Starkt stift

När det gäller aktiva utträden har Karlstad stift det minsta tappet i hela landet med 0,60 procent av medlemmarna som lämnade kyrkan under 2014.

Totalt i Sverige lämnade 0,76 procent av medlemmarna Svenska kyrkan under 2014. I Kristinehamn valde 0,64 procent av medlemmarna att aktivt träda ur Svenska kyrkan under året.

Siffrorna visar också att betydligt färre valde att aktivt lämna 2014 jämfört med 2013. För Kristinehamns kommun handlar det om en minskning med 100 utträden jämfört med året innan, då alltså 210 aktivt gick ur kyrkan.

Minskningen var väntad eftersom 2013 var ett kyrkovalsår, då utträdessiffrorna brukar öka.

Jämfört med 2010, som också var året efter ett kyrkovalsår, var det dessutom något färre medlemmar som begärde utträde under 2014.

Fler döps

Kyrkan redovisar också hur många som döpts under året. I hela landet rörde det sig om cirka 53 000 dop i Svenska kyrkan. Andelen döpta av alla födda var 46 procent. Bland barn med minst en förälder som är medlem var andelen 68 procent.

För Kristinehamns kommun är siffrorna högre. 58 procent av alla som föddes under året döptes. Det handlar om 130 barn av totalt 225 födda, enligt kyrkans statistik. Av de Kristinehamnsbarn som hade minst en förälder som är medlem i Svenska kyrkan döptes 74 procent.

Lokalt har andelen dop ökat. 2010 var det 54 procent av alla födda det året som döptes. Det året var Kristinehamn sämst i Värmland på dop. Enligt senaste siffrorna har Kristinehamn nu gått om Karlstad och Årjäng i andelen döpta av alla födda.