2015-03-27 14:36

2015-06-26 09:10

Kaptenen kollar kajen

OSTINDIEFARAREN: Planeringsträff inför sommarens besök

På söndag kväll kommer en delegation från Svenska ostindiska kompaniet till Kristinehamn. Den ska hit för att rekognoscera inför Götheborgs besök i sommar.

Turistchef Mats Öhman berättar att det är kapten Carsten Hedlund, överstyrman August Jansson och expeditionsledare Emanuel Persson som är ute på en tur runt Vänern. De besöker de hamnar som ostindiefararen Götheborg kommer att angöra under sommarens Vänerseglats.

– Vi kommer att åka ut i skärgården på måndag förmiddag och visa upp sundet där de ska segla in mot Kristinehamn. Detta så att de får en känsla av hur det kommer att bli med folk längs vägen. Men också för att kaptenen ska få en bild av hur han vill ha det med lotsbåt och liknande, säger Mats Öhman.

Ska inspektera kajen

Senare under förmiddagen kommer man att inspektera kajen där ostindiefararen kommer att lägga till. Åt vilket håll den ska ligga, vad som behöver göras där och hur man löser det praktiskt med de utställningstält som ska sättas upp.

– Det är sådana delar som expeditionsledaren håller i, säger Mats Öhman.

För att besöket ska kunna bli av krävs kommunikation med Vänerhamn. Det är bara där ostindiefararen kan lägga till.

Mats Öhman berättar också att man från kommunens sida har träffat styrelserna för både Christinehamns motorbåtklubb och Christinehamns segelsällskap. Detta för att få med dem i välkomnandet av ostindiefararen.

– Jag hoppas verkligen att fritidsbåtslivet i Kristinehamn ställer upp, avslutar turistchefen.

Turistchef Mats Öhman berättar att det är kapten Carsten Hedlund, överstyrman August Jansson och expeditionsledare Emanuel Persson som är ute på en tur runt Vänern. De besöker de hamnar som ostindiefararen Götheborg kommer att angöra under sommarens Vänerseglats.

– Vi kommer att åka ut i skärgården på måndag förmiddag och visa upp sundet där de ska segla in mot Kristinehamn. Detta så att de får en känsla av hur det kommer att bli med folk längs vägen. Men också för att kaptenen ska få en bild av hur han vill ha det med lotsbåt och liknande, säger Mats Öhman.

Ska inspektera kajen

Senare under förmiddagen kommer man att inspektera kajen där ostindiefararen kommer att lägga till. Åt vilket håll den ska ligga, vad som behöver göras där och hur man löser det praktiskt med de utställningstält som ska sättas upp.

– Det är sådana delar som expeditionsledaren håller i, säger Mats Öhman.

För att besöket ska kunna bli av krävs kommunikation med Vänerhamn. Det är bara där ostindiefararen kan lägga till.

Mats Öhman berättar också att man från kommunens sida har träffat styrelserna för både Christinehamns motorbåtklubb och Christinehamns segelsällskap. Detta för att få med dem i välkomnandet av ostindiefararen.

– Jag hoppas verkligen att fritidsbåtslivet i Kristinehamn ställer upp, avslutar turistchefen.