2015-03-25 09:39

2015-03-25 09:39

Gatorna vårsopas från sand

TRAFIK

Nu är vårsopningen av gatorna i kommunen i gång.
Först ut att få gatorna fria från vinterns grus och sand är Strand och Stenfallet.

Kommunen har i vanlig ordning ett preliminärt schema för när olika områden ska sopas fria från vinterns grus och sand. Vädret kan påverka tiderna då regn och kyla försvårar sopningen.

I samband med sopningen påminner kommunen om att fastighetsägare är skyldiga att hålla gångbanan ren utmed fastigheten.

Sanden kan sopas ut i gatan om det sker före kommunens maskinsopning av gatan. Därefter uppmanas fastighetsägarna att själva omhänderta trottoarens sand.

Preliminärt schema för vårsopning:

Vecka 12-13: Strand och Stenfallet.

Vecka 14: Villastaden, Solbacken och Sandfallet.

Vecka 14-15: Centrum, Malmen och Jakobsberg.

Vecka 16: Björneborg, Bäckhammar, Nybble och Ölme.

Vecka 17: Fältet.

Vecka 18: Marielund och Kvarnbyn.

Vecka 19: Djurgården.

Vecka 20: Industriområden.

Kommunen har i vanlig ordning ett preliminärt schema för när olika områden ska sopas fria från vinterns grus och sand. Vädret kan påverka tiderna då regn och kyla försvårar sopningen.

I samband med sopningen påminner kommunen om att fastighetsägare är skyldiga att hålla gångbanan ren utmed fastigheten.

Sanden kan sopas ut i gatan om det sker före kommunens maskinsopning av gatan. Därefter uppmanas fastighetsägarna att själva omhänderta trottoarens sand.

Preliminärt schema för vårsopning:

Vecka 12-13: Strand och Stenfallet.

Vecka 14: Villastaden, Solbacken och Sandfallet.

Vecka 14-15: Centrum, Malmen och Jakobsberg.

Vecka 16: Björneborg, Bäckhammar, Nybble och Ölme.

Vecka 17: Fältet.

Vecka 18: Marielund och Kvarnbyn.

Vecka 19: Djurgården.

Vecka 20: Industriområden.