2015-03-24 16:12

2015-03-24 16:12

Saknar rätt att klaga på dike

DOM

Miljö- och byggnadsnämnden avslutade i höstas ett ärende kring ett dike som påstods ha grävts inom strandskyddat område.

Då ärendet avslutades utan åtgärd överklagade en granne beslutet.

Länsstyrelsen valde att avvisa överklagandet utan åtgärd varpå grannen vände sig till mark- och miljödomstolen.

Inte heller där vinner grannen gehör för sitt klagande. Rätten konstaterar att det bara är den som berörs av beslutet som äger rätt att överklaga.

Då ärendet avslutades utan åtgärd överklagade en granne beslutet.

Länsstyrelsen valde att avvisa överklagandet utan åtgärd varpå grannen vände sig till mark- och miljödomstolen.

Inte heller där vinner grannen gehör för sitt klagande. Rätten konstaterar att det bara är den som berörs av beslutet som äger rätt att överklaga.